Ambulante zorg

Iedereen heeft het liefst zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven, ook mensen die last hebben van psychiatrische problematiek. Daarom bieden wij onze psychiatrische zorg zoveel mogelijk aan in de eigen omgeving. Samenwerking met naastbetrokkenen en andere organisaties in de buurt is nodig om ervoor te zorgen dat onze cliënten de juiste hulp krijgen. We richten ons immers niet alleen op de psychiatrische stoornissen zelf, maar ook op allerlei zaken ‘daaromheen’ zoals dagbesteding, huisvesting, werk, financiën en leefstijl.

IHT: Crisis en intensieve behandeling thuis

Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen) te raken maar nog niet in behandeling zijn. Het gaat om het snel inzetten van behandeling voor een korte periode om te voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt. Het team dat deze intensieve behandeling levert, heet intensive home treatment-team (IHT). 
meer informatie IHT-team

FACT: Thuis samen werken aan herstel

Bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die langere tijd behoefte aan behandeling en begeleiding hebben, staat het werken aan herstel voorop in de behandeling. Een behandeling die bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving wordt geboden door een team van deskundige hulpverleners. Dat is waar de wijkgerichte zorg van FACT-teams zich op richt. Wij komen naar u toe in plaats van andersom.
meer informatie FACT-teams

VIP: Vroege interventie psychose

Een deel van de mensen die ooit psychotische symptomen ontwikkelen, wordt met andere problematiek in de geestelijke gezondheidszorg aangemeld. Hierbij valt te denken aan angstklachten, compulsief obsessieve klachten, depressieve klachten, gedragsstoornissen of andere wat meer ondefinieerbare
klachtenpatronen. Mensen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van symptomen kunnen in een vroegtijdig stadium worden opgespoord door het afnemen van een vragenlijst en een semi-gestructureerd interview.
Download de folder Vroege Interventie Psychose