Zorgprogramma's, modulen

Van aanmelding tot behandeling

 • Aanmelding
  Voor een aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts of van een medisch specialist. Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.
 • Intakegesprek
  In het intakegesprek worden de problemen in kaart gebracht. Hierna volgt een advies voor verder onderzoek binnen het centrum.
 • Onderzoek
  Het onderzoek wordt gedaan door medewerkers van het onderzoeksteam. Dit team bestaat uit verschillende specialisten, bijvoorbeeld psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychiaters. Het onderzoek bestaat onder meer uit gesprekken, invullen van vragenlijsten en psychologisch onderzoek.
  De onderzoeksfase wordt afgesloten met een gesprek met een psychiater of klinisch psycholoog. In dit gesprek worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met de cliënt en de ouders en wordt besloten hoe de behandeling er uit gaat zien.
 • Behandeling
  Hierna begint de behandeling. Een transmuraal behandelaar, die de hele behandeling gaat coördineren, wordt toegewezen. In overleg met deze behandelaar bepaalt de cliënt wat het meest geschikte behandeltraject is. De afspraken worden vastgelegd in het behandelplan. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn het creëren van voortgang en het zo goed mogelijk oplossen van de problemen. Uiteindelijk doel blijft een maximaal mogelijke zelfstandigheid.
  Op elk gewenst moment kunnen andere deskundigen bij de behandeling worden betrokken. De transmuraal behandelaar houdt de voortgang in het behandeltraject in de gaten en zorgt ervoor dat eventuele andere ingeschakelde trajecten goed op elkaar aansluiten.

Contact met familie

Omdat de cliënten van het centrum Adolescentenpsychiatrie in een leeftijdsfase zitten waarin het gezin een belangrijke rol speelt, willen wij ook graag in contact komen met de ouders en eventuele andere gezinsleden. Dat kan dan betrekking hebben op informatie over de behandeling of misschien het deelnemen aan een gezinstherapie. Een uitnodiging aan de ouders en andere gezinsleden wordt altijd met de cliënt overlegd.