Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil zich nadrukkelijk positioneren in het veld van het wetenschappelijk onderzoek binnen de adolescentenpsychiatrie. Om die reden neemt het centrum het initiatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van diagnostiek en behandeling. De uitkomsten hiervan worden gepubliceerd in vaktijdschriften en gebruikt om innovaties door te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil de kwaliteit van haar diagnostiek en behandelingen voortdurend blijven verbeteren. Daarom wordt er, in samenwerking met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht, onder leiding van prof. dr. M. van Aken, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de psychische problemen van jongeren en naar de effecten van de behandelingen.
Aan cliënten kan gevraagd worden deel te nemen aan een van de lopende wetenschappelijke onderzoeken door middel van het invullen van vragenlijsten. Deelname is altijd vrijwillig. De gegevens zullen altijd anoniem verwerkt worden. De behandelaar kan meer vertellen over de lopende onderzoeken binnen het centrum.