Voor wie

De behandelingen van het centrum Adolescentenpsychiatrie zijn speciaal afgestemd op adolescenten en jong volwassenen (16 t/m 23 jaar) met ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornissen, doorgaans gepaard gaande met andere klinische syndromen. De jong volwassenen zijn niet in staat om de normale ontwikkelingen te doorlopen. De overgang naar volwassenheid is daardoor ernstig gestagneerd.

In principe worden verwijzingen uit alle regio’s van het land in behandeling genomen, mits er goede afspraken te maken zijn met de verwijzer over o.a. crisisinterventie in de eigen regio.

Wanneer ernstige verslavingsproblematiek op de voorgrond staat kunnen adolescenten en jong volwassenen alleen in behandeling komen als zij bereidt zijn ook een behandeltraject binnen de verslavingszorg aan te gaan. Het centrum Adolescentenpsychiatrie heeft daartoe een samenwerkingsverband met Novadic Kentron; de verslavingszorginstelling in de regio.

Cliënten met een IQ lager dan 70 worden doorgaans niet in behandeling genomen omdat daar geen passend zorgaanbod voor is. Bij patiënten met een IQ tussen de 70 en de 85 wordt per cliënt bekeken wat het centrum Adolescentenpsychiatrie kan bieden.