Voor wie

De behandelingen bij het centrum Adolescentenpsychiatrie zijn speciaal afgestemd op adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met persoonlijkheidsstoornissen, meestal gepaard gaande met co-morbide stoornissen, zoals angst of depressie. 

Er kan sprake zijn van beginnende persoonlijkheidsscheefgroei of er is al sprake van een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De cliënt is hierdoor niet in staat de normale ontwikkelingen die passend zijn voor deze levensfase, te doorlopen of loopt risico in deze ontwikkeling bedreigd te worden. De overgang naar volwassenheid zal daardoor ernstig achterblijven.

Voor onze specialistische zorg op gebied van intensieve interventie bij persoonlijkheidsstoornissen in deeltijdbehandeling (beschreven in de folders van de deeltijdbehandelingsgroepen) en vroeginterventie persoonlijkheidsstoornissen (beschreven in de folder VIBE) werken wij bovenregionaal. We nemen verwijzingen uit alle regio’s van het land in behandeling, op voorwaarde dat er goede afspraken te maken zijn met de verwijzer over o.a. crisisinterventie in de eigen regio.

Voor ons reguliere poliklinische specialistische ggz-aanbod (SGGZ) nemen wij cliënten uit eigen regio in behandeling.

Wanneer ernstige verslavingsproblematiek op de voorgrond staat, kunnen adolescenten en jongvolwassenen alleen in behandeling komen als zij bereid zijn ook of eerst een behandeltraject binnen de verslavingszorg aan te gaan. Het centrum Adolescentenpsychiatrie heeft daartoe een samenwerkingsverband met Novadic Kentron; de verslavingszorginstelling in de regio.