Behandelen op maat

e behandeling (en benadering) vindt primair plaats vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief en een pedagogisch kader. Naast de persoonlijkheidsontwikkeling is ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling (wonen, leren, werken) een belangrijk aandachtspunt in de behandeling.

Ambulante behandeling

Bij ambulante behandeling zijn er een aantal vormen mogelijk: individuele therapie, ouderbegeleiding en/of systeemtherapie en groepstherapie. Soms kan de behandeling ook in de eigen omgeving plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ambulante zelfstandigheidstraining of huisbezoek.

De ambulante teams bieden de volgende functies;

  1. Consultatie, advies en second opinions aan verwijzers uit 1ste, 2de en 3de lijn in de vorm van een dagelijks telefonisch spreekuur.
  2. Integraal diagnostisch onderzoek door een specialistisch onderzoeksteam. (Folder onderzoeksfase) Soms wordt daarbij een psychologisch onderzoek afgenomen
  3. Individuele behandeling (vanuit sociaalpsychiatrische of psychologische of psychotherapeutische referentiekaders)
  4. Vroeg Interventie aan jongeren met persoonlijkheidsscheefgroei (VIBE en kortdurende groepspsychotherapie)
  5. Systeem/gezinsbehandeling.
  6. Zelfstandigheidstraining aan huis door ambulant verpleegkundigen.
  7. Crisisinterventie tijdens kantooruren voor ingeschreven patiënten.
  8. Begeleid Kamer Wonen Adolescenten

Deeltijd behandeling

Deeltijdbehandeling is een behandelvorm die intensiever is dan ambulante behandeling. Deeltijdbehandeling neemt enkele dagen per week in beslag en bestaat uit groepspsychotherapie, creatieve therapie, psychomotore therapie en sociotherapie.

Binnen het CAP zijn er twee verschillende deeltijdgroepen: MBT deeltijdbehandeling en steunend- inzichtgevende deeltijdbehandeling. Samen met de groepsbehandelaar wordt middels een intakegesprek gekeken welke groep geschikt is.