Behandelaanbod

Behandelaanbod CAP

Intake

Na aanmelding door een huisarts of specialist nodigen we de cliënt uit voor een eerste intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal (gedeeltelijk) plaats met twee hulpverleners. Voor het intakegesprek vragen we de cliënt online enkele vragenlijsten in te vullen. Ook een uitgebreide vragenlijst voor ouders over de ontwikkeling maakt deel uit van het intakeproces. Al deze informatie helpt ons een goed beeld te krijgen van de problematiek en zo een passend behandelaanbod te bieden. Soms vindt er na de intake nog uitgebreider onderzoek en/of een gezinsonderzoek plaats: een integraal diagnostisch onderzoek door een specialistisch onderzoeksteam. Soms wordt daarbij ook een psychologisch onderzoek afgenomen.

In een adviesgesprek sluiten we deze intake / onderzoeksfase af, waarin we met de cliënt en ouders onze bevindingen en het behandeladvies zullen bespreken.

Behandeling

Er zijn verschillende vormen van behandeling: groepstherapie, individuele therapie, ouderbegeleiding en/of systeemtherapie, medicatiecontacten. Behandeling kan meer of minder intensief zijn. Wij zullen in afstemming met de cliënt adviseren wat het best aansluit bij de klachten. Uitgangspunt daarbij is herstelondersteunende zorg: de cliënt helpen zichzelf te kunnen gaan helpen, en te werken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Uiteindelijk doel blijft een maximaal mogelijke zelfstandigheid. Er wordt bij aanvang van de behandeling een regiebehandelaar toegewezen, die het behandeltraject gaat coördineren. Behandeldoelen worden vastgelegd in een behandelplan. De regiebehandelaar houdt de voortgang in het behandeltraject in de gaten en zorgt ervoor dat eventuele andere ingeschakelde trajecten goed op elkaar aansluiten.

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling betekent meestal eenmaal per week therapie. Binnen de ambulante behandeling heeft het CAP twee subteams: het vroeg-interventieteam en het reguliere ambulant team. Vroeg-interventie richt zich op de behandeling van beginnende persoonlijkheidsscheefgroei.

Behandelvormen die binnen deze ambulante teams worden geboden zijn:

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling is een intensieve vorm van therapie in groepsverband: drie dagen per week, tijdens 8 of 9 maanden. Deeltijdbehandeling kan een goede therapievorm zijn als ambulante therapie onvoldoende helpt om de problemen te doorbreken. Cliënten zijn dan vastgelopen op verschillende levensgebieden, vaak lukt het niet meer studie of werk bevredigend vorm te geven en/of zijn er veel problemen in sociale contacten. Juist omdat deze cliënten nog jong zijn, is hier door middel van een intensieve therapie, nog veel in te veranderen. Deeltijdtherapie is dan een goede behandelvorm. Naast groepspsychotherapie bestaat deeltijdbehandeling uit creatieve therapie, psychomotorische therapie en sociotherapie.

Binnen het CAP zijn er twee verschillende soorten deeltijdgroepen: