Specialistische Intensieve Trauma Therapie (SITT)

“Ik heb in twee weken meer bereikt dan in al die jaren daarvoor.” Dat is een van de reacties van deelnemers aan SITT bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland.

Deze Specialistische Intensieve Trauma Therapie (SITT) is een kortdurende, intensieve en effectieve behan­deling waarbij cliënten zeven dagen, verdeeld over twee weken, worden opgenomen. De cliënt werkt intensief aan zijn of haar meest traumatische ervaringen.

Elke SITT groep bestaat uit maximaal negen cliënten van 18 jaar of ouder met een complexe PTSS na herhaaldelijke traumatische ervaringen. Zij volgen allen hun eigen behandelprogramma, deels in groepsverband. De traumatherapie is altijd individueel.

Het behandelprogramma bestaat uit therapiesessies Imagi­naire Exposure (IE) of EMDR, afgewisseld met Psychomotorische Therapie (PMT) en sport. In de avond krijgt de groep psycho-educatie. Tijdens de eerste week is er een systeemdag, waarbij een belangrijke naaste de gehele dag aanwezig is. Er vinden dan groepssessies plaats maar ook systeemgesprekken.

Het team van behandelaars werkt nauw met elkaar samen, zodat het met goede overdrachten een optimaal behandelresultaat kan bereiken. Een van de behandeldagen staat in het teken van gezin, familie en de sociale context. Op deze dag ontvangt de veteraan zijn of haar belangrijke naasten en kijken ze met elkaar wat er al veranderd is en welke doelen er nog gesteld kunnen worden.

Wat cijfers: In het afgelopen jaar namen 107 mensen deel aan SITT van wie de helft veteranen. Van deze deelnemers rapporteerden 91% minder posttraumatische stressklachten te hebben dan voor de behandeling. Onder veteranen was dit zelfs 94%. Ongeveer 63% van de deelnemers voldeden niet meer aan de diagnose PTSS, voor veteranen was dit 60%.

De ervaringen van het overgrote deel van de veteranen zijn heel positief. De locatie (een huiselijke setting) en de kleinschaligheid (een groep bestaat uit maximaal 9 personen) worden als prettig en veilig ervaren. Het behandelprogramma wordt als zwaar ervaren, deels omdat de dagen intensief en lang zijn, maar vooral omdat de veteranen de confrontatie moeten aangaan met hun ingrijpende uitzendervaringen. Opvallend is dat de veteranen vaak pas tijdens dit traject tot in detail en in zijn geheel voor het eerst over hun traumatische ervaringen vertellen. Opmerkelijk is ook dat dit vaak al na korte tijd tot opluchting en afname van klachten leidt.

Een van de veteranen sprak na afloop van het ‘moeilijkste maar beste’ traject dat hij had doorlopen. Verschillende veteranen gaven aan ‘meer rust in het hoofd’ te ervaren. Ook in de gezinnen van veteranen wordt meer rust ervaren. Enkele uitspraken van de cliënten: "Ik voel me rustiger, ik zie weer toekomst”. “Bij de start was ik erg naar binnen gekeerd en nu ben ik meer open”. Een andere deelnemer hervond zijn rust: “Mijn rust en zelfrespect is terug, ik kan meer tegen stiltes, ik ben meer mezelf, het gevoel dat iedereen tegen mij is, is weg”.

Heeft u vragen over SITT neem dan contact op via sitt@reiniervanarkel.nl. Aanmelding verloopt via de verwijzer.   

Minidocumentaire Specialistische Intensieve Trauma Therapie bij Reinier van Arkel

download de folder

download de infographic