Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Op het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) behandelen we mensen met een post traumatische stressstoornis in de tweede en derde lijn van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. De kwaliteit van de behandelingen is aangemerkt als TopGGz. Om deze kwaliteit te behouden staan onderzoek, ontwikkeling en innovatie van zorg hoog in het vaandel.

 

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus zijn er ook bij het Psychotraumacentrum wijzigingen in de manier van behandelen. Lees in onze FAQ welke wijzigingen en lees de tips die we daar publiceren: Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

 

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland is een TopGGz centrum voor 2e en 3e lijns problematiek. We zijn een bovenregionaal werkend onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid Nederland. Het PTC ZN heeft naast generieke traumabehandeling expertise in de behandeling van mensen die kampen met de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen: kinderen, adolescenten en volwassenen die het slachtoffer zijn geweest van oorlog, foltering, politiek geweld en seksueel misbruik.
Meer informatie over TopGGz

 


Indicatie

Cliënten met (complexe) PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen, die behandelbaar zijn binnen de ambulante specialistische of hoog specialistische zorg. Cliënten binnen de hoog specialistische zorg hebben vaak onvoldoende gereageerd op eerdere behandelingen en hebben ernstige klachten. Het PTC ZN heeft de expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed zijn op de aard en ernst van deze problematiek én op het beloop en effect van de behandeling, te integreren in de (specialistische) focale PTSS behandelingen. Op basis van deze expertise behoort expert zorg voor een aantal specifieke doelgroepen:

  • Asielzoekers en vluchtelingen met traumagerelateerde problematiek op grond van oorlog en politiek geweld.
  • Veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en traumagerelateerde problematiek ten gevolge van dienstongevallen.
  • Geüniformeerden met werkgerelateerde traumatisering.
  • Voor mensen met vroegkinderlijk trauma biedt het PTCZN behandeling als de problematiek behandeld kan worden in een poliklinische setting.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Wie een traumatische gebeurtenis meemaakt wordt geconfronteerd met zijn of haar hulpeloosheid, kwetsbaarheid en de vaak afschrikwekkende kanten van het gedrag van anderen. Het is niet vreemd als mensen daar enige tijd last van hebben, bijvoorbeeld in de vorm van opdringende herinneringen aan deze gebeurtenis, dit is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Bij veel mensen verdwijnen deze klachten vanzelf.

Bij een deel van de mensen die een traumatische gebeurtenis hebben doorgemaakt, blijven de verschijnselen langdurig bestaan. We spreken dan van een Post Traumatische Stress Stoornis. (PTSS). Soms ontstaan op latere leeftijd PTSS-klachten die er eerder niet waren of niet onderkend werden.

Diagnostiek en advies

Het PTC ZN biedt consultatie aan de 1ste, 2de en 3de lijnszorg uit het hele land. Het betreft vragen en second opinions over de diagnostiek en behandeling van op de voorgrond staande én co-morbide trauma en stressorgerelateerde problematiek en daarmee gepaard gaande contextuele en systemische interventies in de basis en specialistische ggz. Het PTC ZN is daarbij gericht op kennisverspreiding en deskundigheidsbevordering.

Expertisecentrum

Het PTC ZN is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid-Nederland. Wij bieden professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg. De resultaten van behandelingen worden systematisch geëvalueerd. We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel de behandelingen te verbeteren en innoveren.
Het PTC ZN heeft het TOPGGz-keurmerk.

E. (Elisa) van Ee, klinisch psycholoog/psychotherapeut en onderzoeker bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, werd  gegrepen door de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek bij de behandeling van gezinnen die zijn geconfronteerd met oorlog en geweld. Het leidde, naast haar behandeltaken, tot een promotieonderzoek en de ontwikkeling van een onderzoekslijn. Haar uitgangspunt is steeds nieuwe behandelinterventies te ontwikkelen voor deze cliënten met een (complexe) posttraumatische stressstoornis en hun gezinnen.

Meer informatie over de ontwikkelingen van de onderzoekslijn kunt u lezen in het volgende artikel:
https://issuu.com/reiniervanarkelggz/docs/reinierwinter1819/32