Psychose

Het meest opvallende kenmerk van een psychose is dat iemand alle contact met de realiteit is kwijtgeraakt. Hij of zij gedraagt zich anders dan anders en maakt een verwarde indruk. Iemand met een psychose kan dingen proeven, ruiken, voelen, zien en/of horen die voor anderen niet waarneembaar zijn.

Een psychose zorgt ervoor dat iemand het vermogen verliest om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie. Het lijkt op dromen terwijl je klaarwakker bent. Dit zorgt voor gedrag dat voor anderen vaak onbegrijpelijk is. De persoon zelf kan vaak heel moeilijk uitleggen wat er in zijn hoofd omgaat.

Niet zeldzaam

Een psychose is geen zeldzame ziekte. Het kan iedereen overkomen en komt dus ook op elke leeftijd voor. Een eerste psychose doet zich vaak voor tussen de 16 en 30 jaar. Het kan een eenmalig voorkomende stoornis zijn of meerdere keren optreden. De duur kan verschillen van enkele uren tot enkele maanden. Het is wel een ernstige ziekte, waarbij het herstel soms lang kan duren en niet altijd volledig is. Hoe een psychose tot stand komt is niet goed bekend. Er is zeker niet één oorzaak voor aan te geven. Op basis van onderzoek naar de oorzaak gaat men ervan uit dat het gaat om een combinatie van twee factoren: 

  • Verhoogde kwetsbaarheid voor schizofrenie door bijvoorbeeld erfelijke aanleg of een stoornis in de hersenfunctie.
  • Omgevingsfactoren zoals stress en overbelasting. 

Meer informatie

www.Ypsilon.org