Persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis is een stoornis waar zowel de persoon zelf als diens omgeving vrijwel voortdurend hinder van ondervinden. Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Het beloop daarvan is heel verschillend. Enerzijds gaat het vaak om aandoeningen die hardnekkig en ernstig kunnen zijn, anderzijds kunnen er ook aanzienlijke verbeteringen optreden in de loop van de tijd.

De problemen die bij de persoonlijkheidsstoornis horen, zijn heel divers en komen op verschillende levensgebieden voor: bijvoorbeeld moeilijkheden op het werk en in relaties. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben ook vaak andere psychische problemen, b.v. angsten, depressiviteit, emotionele instabiliteit.
Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn:

-   telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving;
-   een instabiel levenspatroon en niet goed richting kunnen geven aan het leven;
-   extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen;
-   agressieve uitingen en impulsiviteit;
-   zich snel buitengesloten of afgewezen voelen;
-   op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Deze kenmerken kunnen ook voorkomen bij mensen die geen persoonlijkheidsstoornis hebben. Het verschil zit ‘m in de mate van ernst of hardnekkigheid.

Vroegtijdige signalering en behandeling van persoonlijkheidsproblemen bij kinderen en jongeren
Psychische problemen ontstaan meestal voor het 25e levensjaar en het is bekend dat behandelingen beter werken naarmate we er sneller bij zijn. Om deze reden is Reinier van Arkel een groot project gestart om cliënten met een kwetsbare persoonlijkheid vroegtijdig te leren kennen en te ondersteunen. 

Bent u benieuwd hoe Reinier van Arkel dit project aanpakt, lees dan dit artikel.