Projecten vrienden van Reinier

Tot nu heeft deze stichting een aantal integratieprojecten voor cliënten van Reinier van Arkel kunnen realiseren, zoals:

Gerealiseerde projecten

  • educatie/computer cursussen, voor cliënten als voorbereiding op een zelfstandig bestaan
  • voetbalclinic, voor jeugdigen ter kennismaking met de voetbalsport en verenigingsleven
  • Tijdens het Jeroen Bosch jaar is er een grote expositie georganiseerd van werk van artistieke cliënten. Deze outsider art was te zien in de centrale hal van Reinier van Arkel aan de Bethaniestraat in Den Bosch. Alle materialen die de artiesten gebruikten werden vergoed door het V.G.Z. en de Gruyterstichting.
  • Voor al het goede werk dat vrijwilligers realiseren heeft de St. Vrienden uit eigen middelen een flinke bijdrage geleverd voor het vrijwilligersdiner.

Hebt u een idee of projectplan dat aansluit bij de doelstelling, dan kunt u de stichting vragen om een financiële bijdrage of ondersteuning op andere wijze. Het moet gaan om herkenbare projecten die niet door de ziektekostenverzekering worden vergoed.

U kunt uw aanvraag sturen naar Ben Kegge: B.Kegge@reiniervanarkel.nl