Middelen Vrienden van Reinier

De Vrienden van Reinier krijgt gelden via donateurs/begunstigers, schenkingen, legaten en sponsoring. Donateurs kunnen indien gewenst jaarlijks een vast bedrag overmaken.

Eenmalige ondersteuning

Wilt u ons eenmalig ondersteunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening IBAN NL86 INGB 0664 8339 50
t.n.v. Stichting Vrienden Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch.

Bedrijfssponsoring

Er zijn diverse mogelijkheden voor sponsorships en samenwerking. Neem contact op met ons om deze mogelijkheden te bespreken.

Onder de projecten vindt u een overzicht van de bedrijven die inmiddels sponsoring in geld of natura hebben toegezegd. Wij hopen ook uw firmanaam spoedig hieraan te kunnen toevoegen. Bent u geïnteresseerd? Wij horen graag van u.

Bankrekening IBAN NL86 INGB 0664 8339 50
t.n.v. Stichting Vrienden Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch