Links

Reinier van Arkel groep

Reinier van Arkel groep is een gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychische problemen. Er wordt gewerkt vanuit de hoofdlocatie Voorburg te Vught, de hoofdlocatie Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch en een aantal locaties in de regio.

   Fonds Psychische Gezondheid
  • Het Fonds Psychische Gezondheid biedt heldere en objectieve informatie over psychische problemen. De voorlichtingsbrochures zijn vaak de eerste stap naar geschikte hulp.
  • Met geld van het Fonds wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar oorzaken van psychische problemen en naar nieuwe behandelmethoden.
  • Het Fonds geeft geld aan projecten waardoor psychiatrische patiënten weer kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • Het Fonds voert publiekscampagnes voor meer openheid over en begrip voor psychische problemen.
  • Mensen met psychische problemen en hun omgeving kunnen bellen met de Informatie & Advieslijn (0900-903 903 9). Zij worden te woord gestaan door getrainde vrijwilligers.

 

 

   ZonMw

ZonMw: de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

 

   Week van de chronisch zieken

   Kasteel Maurick
Kasteel Maurick is een zeer gerenommeerd en gewaardeerd gastronomisch bedrijf waar de verwenzorg vanaf het begin welkom is.