Ypse per januari 2022 zorgeenheid binnen Reinier van Arkel

Mensen met psychische problemen zó ondersteunen dat zij op een voor hen betekenisvolle wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, dat is waar Reinier van Arkel en Ypse beiden voor staan. Als de gezondheidssituatie verandert, moeten cliënten en naasten kunnen vertrouwen op het zorgnetwerk om hen heen. Om in dit netwerk een soepele aansluiting tussen preventieactiviteiten, de basis ggz én specialistische ggz te realiseren, zullen Ypse en Reinier van Arkel op 1 januari fuseren. Zo versterken Ypse en Reinier van Arkel de bestaande samenwerking met als uitgangspunt dat we zo optimaal en flexibel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de cliënt, naasten en partners in het netwerk.

Organisatorisch wordt Ypse een zorgeenheid, net als Reinier+, Reinier² en Herlaarhof. Tanja Dankers blijft als directeur verantwoordelijk voor Ypse.Voor cliënten, naasten en verwijzers verandert er door de gewijzigde organisatorische inbedding niet veel, het label Ypse blijft bestaan, net als de vertrouwde gezichten, bereikbaarheid en locaties van Ypse. Vanaf 1 januari a.s. is de fusie vooral in juridische zin een feit, in de loop van 2022 krijgt de fusie verder vorm op inhoud en samenwerking.  

Terug naar overzicht