Werkzaamheden Familie-/ Betrokkenenraad in jaarverslag bijeen gebracht

Het jaarverslag van Familie-/ Betrokkenenraad (FBR) is verschenen. Het biedt een overzicht van de activiteiten en werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het verslagjaar 2016. 

Bekijk hier het jaarverslag (PDF).

De FBR signaleert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) aan de Raad van Bestuur en wordt structureel betrokken bij ontwikkelingen in de organisatie. Ook kan de FBR overleggen met zorgverleners/medewerkers van alle teams binnen Reinier van Arkel; familievertrouwenspersoon; Centrale Cliëntenraad; inspectie; zorgverzekeraars, gemeente, enz.

De Familie-/Betrokkenen Raad zoekt regelmatig nieuwe leden 
Mocht u zich willen inzetten voor de FBR, dan kunt u mailen naar 
fbr@reiniervanarkel.nl 
of bellen met Reinier van Arkel: (073) 658 61 11


Terug naar overzicht