Verkennen van ontwikkelmogelijkheden Bethaniekwartier

Reinier van Arkel en gemeente ’s-Hertogenbosch inventariseren ideeën met omwonenden

Ontwikkelkansen benutten voor de historische en mooie omgeving van het Bethaniekwartier. Dat is waarom Reinier van Arkel werkt aan een ontwikkelvisie voor het deel van de locatie dat gehuisvest is aan de Bethaniestraat 10 in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch al haar erfgoedactiviteiten samenvoegen op de locatie Groot Tuighuis. Reinier van Arkel en de gemeente organiseerden op 29 en 30 maart twee digitale bijeenkomsten voor direct omwonenden om met hen van gedachten te wisselen over de toekomstplannen voor de locatie van Reinier van Arkel gelegen om het Groot Tuighuis.    

Om herstel en maatschappelijk meedoen van cliënten te verbeteren, maakte Reinier van Arkel de afgelopen jaren de overstap naar het zoveel mogelijk bieden van zorg in de eigen omgeving. Hierdoor komt een deel van het totale complex locatie aan de Bethaniëstraat beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het betreft het deel waar nu een parkeerterrein is en het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, enkele poliklinieken en Beschermd Wonen locatie zijn gehuisvest. 

De gemeente heeft gevraagd om te onderzoeken of een bovengronds archiefdepot voor deze locatie een optie is. Na het vertrek van Podium Azijnfabriek en akkoord van de gemeenteraad start de interne verbouwing van het Groot Tuighuis (Bethaniestraat 4) tot erfgoedcentrum. Daar kunnen bezoekers straks ook terecht voor de archieffunctie.

De inbreng van de circa 25 deelnemende omwonenden wordt gebruikt om te komen tot een ontwikkelkader voor het gebied. Dit ontwikkelkader wordt omstreeks mei-juni gedeeld met omwonenden. Vervolgstap is het doorlopen van de ruimtelijke ordeningsprocedure waarbij naar verwachting eind 2021 het ontwikkelkader wordt aangeboden aan de gemeenteraad.


Terug naar overzicht