Verder verbreden van samenwerking rondom arbeid en psychisch herstel

Dat is een van de conclusies van de evaluatie van het project ‘Sneller herstel door samenwerking tussen GGZ en UWV’ die plaats vond op donderdag 30 januari 2018. De veelbelovende resultaten van de pilot waren al eerder bekend. Daaruit bleek onder andere dat extra aandacht voor re-integratie vanaf de start van de behandeling leidt tot een versnelling van participatie in werk. Voor acht van de in totaal 15 cliënten die deelnamen aan de pilot leidde dit al tijdens het behandeltraject tot een werkervaringsplaats en voor twee cliënten zelfs tot een betaalde baan.     

Aan de slag met implementatieplan

Met de evaluatie eindigt formeel de pilotfase van het succesvolle project dat mede ontwikkeld en geleid werd door Helma Cissen in het kader van haar managementopdracht voor de opleiding tot klinisch psycholoog. Dat de pilotfase nu is afgelopen betekent geenszins dat de samenwerking tussen UWV en Reinier van Arkel eindigt.  Sinds januari 2018 neemt Inge Lucassen in kader van haar KP-opleiding de ontwikkeling van een implementatieplan voor haar rekening. Doelstelling hierbij is onder andere de samenwerking te verbreden naar cliënten in behandeling bij andere ambulante teams van Reinier van Arkel.

Uitkomsten evaluatie

Het project is positief geëvalueerd. Aangetoond is dat werkgerichte therapie participatie van cliënten meer stimuleert dan reguliere therapie. Er is een basis van vertrouwen gelegd tussen UWV en GGZ ondanks de verschillende belangen. Meedenken vanuit meerdere perspectieven heeft meerwaarde voor een zorgvuldige diagnostiek en voor een ‘oefen’ werkplek op maat. En zeker niet onbelangrijk: cliënten die deelnamen aan de pilot zijn positief over de geïntegreerde aanpak!

Door middel van een gelijktijdig op behandeling en re-integratie gericht samenwerkingsprotocol is aangetoond hoe samenwerking vorm gegeven kan worden tussen GGZ en UWV waarbij recht gedaan wordt aan de cliënt. De pilot heeft laten zien dat door therapie werkgericht te maken en samen te werken met ketenpartners de participatie van cliënten binnen de SGGZ duidelijk bevorderd wordt. Hiermee is concreet handen en voeten gegeven aan het convenant en zijn kansen gecreëerd biedt voor verdere uitrol. Nu gaat het erom om te komen tot een integrale implementatie. Volgens Ronald Broeders van het UWV ‘We moeten nu door, er is geen keuze.’ Een gecombineerd behandel- re-integratietraject biedt onze cliënten symptoom reductie én sociaal maatschappelijk herstel. Dit laatste is een belangrijke beschermende factor voor zijn psychisch welbevinden. De belangrijkste waarde van de pilot zit in de cultuurverandering. Werk is meer op de agenda gekomen van de behandelaren en wordt gezien als middel tot herstel. In de verdere uitbouw van de samenwerking zullen zeker nog knelpunten ontstaan maar met de ontstane basis van vertrouwen en korte lijnen in het contact tussen beide instellingen zijn deze te overbruggen.


Bij de evaluatie waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Aanwezig waren Karen de Waele, GZ-psycholoog, Henriëtte Oomen, SPV team vroeg interventie eerste psychose (vip), Inge Lucassen, GZ-psycholoog i.o. tot specialist (GIOS), Helma Cissen (GZ-psycholoog i.o. tot specialist, Alex de Ridder, psychiater en directeur behandelzaken, Walter van Lankveld, cliëntenraad, Peter van de Pol, stafverzekeringsarts UWV, Theo Doedee, werkbedrijf UWV, Eric Groenendaal, arbeidsdeskundige UWV, Ard van Oosten, psychiater en lid van het convenantteam UWV-GGZ en Ronald Broeders, directeur Innovatie en Professionalisering UWV.  


Terug naar overzicht