Uitnodiging oratie en symposium Elisa van Ee

Oratie

Op 21 september 2022 om 16.00 uur zal Elisa van Ee, hoogleraar aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, vanwege de door Reinier van Arkel ingestelde leeropdracht Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, haar inaugurele rede uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. De titel van de rede is Nieuw Licht. Aansluitend vindt een receptie plaats.

Mocht je deze academische plechtigheid bij willen wonen, dan kun je je aanmelden tot 9 september 2022 via www.ru.nl/vanee. Meer informatie lees je in deze uitnodiging.

Symposium

Het symposium Stress, trauma en relaties vanuit een levensloopperspectief vindt voorafgaand aan de oratie plaats. Aanvang van het symposium: 10.30 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via reinierplusmanagementsecretariaat@reiniervanarkel.nl.

Meer informatie over het symposium lees je in deze uitnodiging.

Het symposium en de oratie zijn ook via livestream te volgen, via www.ru.nl/vanee


Terug naar overzicht