Training 'omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid' voor mantelzorgers

Welzijnsonderneming Divers en Reinier van Arkel bieden de training “omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid” aan mantelzorgers in Den Bosch en omgeving. De training is al meerdere keren aan vrijwilligers gegeven. Op verzoek van de mantelzorgmakelaar in Den Bosch organiseren wij het nu ook voor mantelzorgers.

De training omvat twee dagdelen waarbij tijdens het eerste dagdeel verschillende ziektebeelden besproken worden. Tijdens het tweede dagdeel wordt uitgebreid ingegaan op communicatie met aandacht voor onder andere actief luisteren en verbale en non verbale communicatie. Familie en naasten van cliënten van Reinier van Arkel zijn van harte welkom.

De training wordt gegeven op woensdagavond 19 oktober en woensdagavond 2 november in het Maatschappelijk Steunpunt De Stijl, Taxandriaplein 1D, 5212 TW 's-Hertogenbosch. 

download aanmeldingsformulier (doc)


Terug naar overzicht