Suïcidale gedachten en gedragingen bespreekbaar maken

Reinier van Arkel verbindt zich aan de landelijke ambitie ‘zero suïcides’. Het proactief en herhaaldelijk bespreekbaar maken van suïcidale gedachten en gedragingen binnen de geestelijke gezondheidszorg is een van de meest effectieve preventiemaatregelen waarmee zelfdoding voorkomen kan worden. In het kader van de Week van de Psychiatrie maakt de Cliëntenraad van Reinier van Arkel het onderwerp op woensdagmiddag 27 maart bespreekbaar met het theaterstuk ‘Gun me dat ik ga’ van theaterregisseur Ruud den Dekker.

Zelfdoding komt veel voor onder jongeren en er zijn meer mensen heel bewust met zelfdoding bezig, maar er wordt nauwelijks over gesproken. Ruud den Dekker, theatermaker, sprak met iemand van Reinier van Arkel, deze stelde voor om iets met dit lastige onderwerp te gaan doen. Ruud wilde er een educatieve voorstelling van maken, om de dood en doodswensen bespreekbaar te maken. Hij werkte hiervoor samen met Reinier van Arkel en het Trimbos-instituut. Om de voorstelling te kunnen maken, ging hij in gesprek met zeven jongeren met een doodswens, zeven mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zeven ouderen die de eigen regie willen voeren. De voorstelling laat zien dat er verschillende perspectieven zijn waarom er gedacht wordt aan zelfdoding en waarom het zo moeilijk is om erover te praten. Het thema zal voorafgaand aan het theaterstuk toegelicht worden door Helga Saez, geneesheer-directeur van Reinier van Arkel. Na afloop van de voorstelling gaat de theatermaker met het publiek in gesprek.

De themamiddag is van 13.00 uur tot 16.30 uur in de Theaterzaal (oude Stenen Hut) van Reinier van Arkel, Parklaan 3 in Vught. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij clientenraad@reiniervanarkel.nl


Terug naar overzicht