Staatssecretaris Dekker: Alles Kiddzzz bewezen effectieve anti-pestmethode

Alles Kidzzz was gisteren volop in het nieuws. Dit naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de staatsecretaris naar de effectiviteit van 61 anti-pestprogramma's die door basisscholen worden ingezet. Het onderzoek toonde aan dat ruim 75% van de onderzochte aanpakken tegen pesten in de praktijk onvoldoende bewezen effectief zijn. Alles Kidzzz is een van de 13 methoden die in de praktijk wel aantoonbaar effectief is.  De staatssecretaris pleit ervoor dat in de toekomst enkel de effectieve programma's door basisscholen gebruikt worden. Ypse biedt Alles Kidzzz aan op scholen in Den Bosch en omgeving. Scholen kunnen kinderen hiervoor aanmelden. Ook biedt Ypse Plezier op school aan. Dit is tevens een van de 13 methoden die aantoonbaar effectief is gebleken naar aanleiding van onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.ypse.nl. Kijk naar het item in het Jeugdjournaal. Kijk ook op de website van Alles Kidzz .

Terug naar overzicht