Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte per 1 juli 2017 in gebruik

Nieuwe schakel in de zorgketen voor personen voor verward gedrag


Reinier van Arkel opent op 1 juli 2017 de SPOR voor inwoners uit ’s-Hertogenbosch en de Meierij. De Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) is gehuisvest in het gebouw Zilverlinden gelegen op het terrein van Zorgpark Voorburg in Vught.
Wanneer beoordeling van mensen met verward gedrag in de thuissituatie niet mogelijk is en geen acute ziekenhuiszorg nodig is, worden zij naar deze onderzoeksruimte gebracht. De crisisdienst van Reinier van Arkel bekijkt ter plekke wat er aan de hand is, welke hulp op korte en op langere termijn moet worden geboden en door welke instantie. De SPOR maakt onderdeel uit van het regionale project ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ en is een nieuwe schakel in de keten waarin gemeente, politie, huisarts, ambulance en GGz samenwerken op het gebied van de spoedeisende psychiatrie. Wanneer er sprake is van verward gedrag en gepleegde strafbare feiten wordt in samenspraak met de politie besloten of de SPOR of de politiecel de aangewezen plek is om een inschatting voor noodzakelijke zorg te maken.

 

Regionaal project ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’
In de regio Oost-Brabant werken veel partijen intensief samen aan een humane en sluitende aanpak in de zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag: 38 gemeenten in Oost-Brabant, politie eenheid Oost-Brabant, Openbaar Ministerie, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, Novadic Kentron en de Regionale Ambulance Voorzieningen Brabant Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord, GGD en huisartsenposten.


Terug naar overzicht