Sneller herstel door samenwerking met UWV

Reinier van Arkel is in samenwerking met UWV Den Bosch in januari gestart met een nieuw project: ‘Sneller herstel door betere samenwerking tussen GGZ en UWV’. In dit project zullen dertig cliënten die voor een angst- of stemmingsstoornis in behandeling komen extra aandacht besteden aan hun re-integratie. Op 8 december 2015 vond een studiemiddag plaats voor alle behandelaren, verzekeringsartsen en reïntegratiecoaches die bij het project betrokken zijn.

In het project worden cliënten ondersteund door zowel de behandelaar als het UWV en een reïntegratiecoach. Alle betrokkenen stemmen regelmatig met elkaar af wat zowel de behandeling als de reïntegratie van cliënten bevordert.

Werk hebben bevordert het herstelproces van mensen met psychische klachten, terwijl ‘ziek thuis zitten’ eerder averechts werkt. Uit onderzoek is gebleken dat zieke mensen zelf ook aangeven dat kunnen werken een van de belangrijkste aspecten is voor de kwaliteit van hun leven. Ook de motivatie van Reinier van Arkel-cliënten is groot: iedereen die tot nu toe voor het project in aanmerking kwam, heeft zich aangemeld.


Terug naar overzicht