SITT bewijst zich als effectieve behandeling

In april 2018 is het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC) gestart met SITT: ‘Specialistische intensieve traumatherapie’. Wat begon als een project is inmiddels een soepellopende organisatie met een team van kwalificeerde medewerkers dat elke maand een SITT programma verzorgt.

SITT behoort nu tot het vaste aanbod van het PTC. Het is een intensief behandelprogramma bestaande uit EMDR, Imaginaire exposure, exposure in vivo, PMT en sport, dat doorlopen wordt gedurende zeven dagen verdeeld over twee weken. Het team van behandelaars werkt nauw met elkaar samen, zodat het met goede overdrachten een optimaal behandelresultaat kan bereiken. Een van de behandeldagen staat in het teken van gezin, familie en de sociale context. Op deze dag ontvangt de veteraan zijn of haar belangrijke naasten en kijken ze met elkaar wat er al veranderd is en welke doelen er nog gesteld kunnen worden. 

Wat cijfers: In het afgelopen jaar namen 107 mensen deel aan SITT van wie de helft veteranen. Van deze deelnemers rapporteerden 91% minder posttraumatische stressklachten te hebben dan voor de behandeling. Onder veteranen was dit zelfs 94%. Ongeveer 63% van de deelnemers voldeden niet meer aan de diagnose PTSS, voor veteranen was dit 60%.

De ervaringen van het overgrote deel van de veteranen zijn heel positief. De locatie (een huiselijke setting) en de kleinschaligheid (een groep bestaat uit maximaal 9 personen) worden als prettig en veilig ervaren. Het behandelprogramma wordt als zwaar ervaren, deels omdat de dagen intensief en lang zijn, maar vooral omdat de veteranen de confrontatie moeten aangaan met hun ingrijpende uitzendervaringen. Opvallend is dat de veteranen vaak pas tijdens dit traject tot in detail en in zijn geheel voor het eerst over hun traumatische ervaringen vertellen. Opmerkelijk is ook dat dit vaak al na korte tijd tot opluchting en afname van klachten leidt.

Een van de veteranen sprak na afloop van het ‘moeilijkste maar beste’ traject dat hij had doorlopen. Verschillende veteranen gaven aan ‘meer rust in het hoofd’ te ervaren. Ook in de gezinnen van veteranen wordt meer rust ervaren.

Het PTC, onderdeel van Reinier van Arkel, heeft de ambitie het programma verder uit te breiden of frequenter te gaan aanbieden. Meer lezen over SITT? Kijk op: www.reiniervanarkel.nl/sitt

 


Terug naar overzicht