Samenwerkingsovereenkomst Reinier van Arkel groep, Kentalis en GGMD

Reinier van Arkel groep (’s-Hertogenbosch), Stichting Koninklijke Kentalis (St. Michielsgestel) en Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD, Gouda) zetten zich gezamenlijk in om de psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en West-Nederland te verbeteren. De bestuurders hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend die volgt op een eerdere intentieverklaring tot samenwerking.

Uit onderzoek blijkt dat onder dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen de kans op psychische problemen fors groter dan gemiddeld is. Kentalis komt binnen het speciaal onderwijs dan ook steeds vaker complexe psychiatrische problematiek tegen. Ook hebben de instellingen signalen dat er sprake is van een behoorlijke onderdiagnostiek.

De reguliere GGZ-voorzieningen en -behandelingen sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van deze specifieke doelgroep. De expertise is versnipperd en geen van de instellingen is alléén in staat antwoord te geven op de hulpvraag van deze cliënten. De samenwerking brengt daar verandering in. Kentalis levert specifieke zorg en onderwijs aan onder andere doven en slechthorenden. GGMD biedt ambulante gespecialiseerde GGZ voor doven en slechthorenden, aan volwassenen en kinderen. Reinier van Arkel biedt klinisch gespecialiseerde GGZ aan deze doelgroep. Door de handen ineen te slaan, kan op maat een volledige behandeling worden geboden.

Er wordt samengewerkt op drie inhoudelijke onderwerpen. Het opzetten van een gezamenlijk zorgaanbod voor kinderen en jongeren, samenwerking in crisisdienst en bij kortdurende opname van volwassen en gezamenlijke profilering van deze doelgroep naar andere partijen als het ministerie van VWS, politieke partijen, zorgverzekeraars en gemeenten.

De samenwerking maakt het mogelijk de expertise niet alleen te bundelen en behouden, maar ook om deze verder te ontwikkelen. De zorg voor deze groep moet beter, maar vooral moet de psychiatrische problematiek eerder en beter worden gediagnosticeerd. Dat past in het gezamenlijke streven mensen zelfstandig aan de maatschappij te laten deelnemen en vermindert de kans op ontwikkeling van zwaardere problematiek.


Terug naar overzicht