Samenwerking tussen Steunpunt Zelfhulp en Reinier van Arkel een feit

Samen staan we sterk


Onlangs tekenden Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio en Reinier van Arkel een samenwerkingsovereenkomst. Reinier van Arkel is de eerste partij die zich aansluit bij het door het Steunpunt Zelfhulp geïnitieerde convenant. Doel van de overeenkomst is om sneller, effectiever en beter samen te werken. Door de invoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning worden cliënten gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar ondersteuningsmogelijkheden buiten de formele zorg. Een goede samenwerking tussen formele en informele instellingen is dan ook een eerste vereiste om de cliënt te helpen de juiste hulp te kunnen vinden. Het Steunpunt Zelfhulp hoopt in 2016 nog veel meer partijen te betrekken bij het convenant.

 

Steunpunt Zelfhulp stimuleert lotgenotencontact

“Het Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie waarin inmiddels vijftig verschillende zelfhulpgroepen opereren”, legt Marthy Leermans, voorzitter van Steunpunt Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch & Regio uit. “Van Anonieme Alcoholisten tot grootouders die hun kleinkind niet kunnen of mogen zien en van Budgetkringgroepen tot Angst, Dwang en Fobiegroepen. De overeenkomst tussen al deze groepen is dat ze bestaan uit lotgenoten die weten wat het is om in een bepaalde situatie te verkeren. De groepen zijn gratis en alles wat er binnen de muren van het Steunpunt Zelfhulp wordt gezegd, blijft tussen die vier muren. De groepen ontstaan vanuit een vraag uit de samenleving. Vaak komt er een persoon naar ons toe omdat deze behoefte heeft aan bepaalde ondersteuning maar het nergens kan vinden. Wij helpen dan bij het zoeken naar lotgenoten zodat er een zelfhulpgroep opgericht kan worden. De afgelopen 15 jaar zijn we uitgegroeid tot de organisatie die we nu zijn. Allemaal met hulp van vrijwilligers. En juist nu in deze tijd van bezuinigingen bieden wij voor veel mensen een oplossing voor extra ondersteuning. De zelfhulpgroepen hebben veel inzet, motivatie en eigen kracht. Deelnemen aan of het oprichten van een groep is geheel kosteloos. En als je ziet wat mensen binnen de groepen terugkrijgen door hun ervaringen en tips uit te wisselen dan is dat onbetaalbaar.”

 

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Marthy Leermans en Marie-Louise van der Kruis, lid Raad van Bestuur van Reinier van Arkel  zijn er van overtuigd dat de samenwerking van grote waarde is om de grote veranderingen in de zorg te ondersteunen. Reinier van Arkel is jaren geleden al gestart met het bieden van herstel ondersteunende zorg. Dat betekent dat zij zorg bieden die de cliënten helpt om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Naast het werken aan het beter worden van de cliënt, is het belangrijk dat de cliënt vooral ook weer betekenis kan gaan geven aan het leven. Daarbij hoort dat je zo snel als mogelijk weer de eigen regie neemt en ondersteuning zoekt in je eigen netwerk of bij een nieuw te vormen netwerk om je heen. Ook werkt Reinier van Arkel aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Daarin vinden Steunpunt Zelfhulp en Reinier van Arkel elkaar. Ook Steunpunt Zelfhulp werkt met ervaringsdeskundigheid en draagt bij aan de ontwikkeling van een stevig netwerk  wat kan ondersteunen als het nodig is.

 

Wisselwerking

Marthy en Marie-Louise realiseren zich dat zij dit niet alleen kunnen. Daarom hebben zij hun samenwerking geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Reinier van Arkel brengt de mogelijkheden van het Steunpunt Zelfhulp bij cliënten onder de aandacht zodat zij naast hun gespecialiseerde behandeling en begeleiding ook terecht kunnen bij de zelfhulpgroepen. Bij Reinier van Arkel is men er van overtuigd dat dit een verbetering van de resultaten van de behandeling en begeleiding geeft. Andersom kan het Steunpunt Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch & Regio als dat nodig is zeer laagdrempelig een beroep doen op de expertise van de medewerkers van Reinier van Arkel. Op deze manier blijven beide instellingen ieder op hun eigen terrein maar versterken zij elkaar zodat de kwetsbare burger er beter van wordt. “En dat is waar we voor willen gaan”, legt Marthy Leermans uit. Daarom is deze eerste stap naar een goede samenwerking voor ons een mijlpaal. We hopen dat er nog veel instellingen dit convenant willen ondertekenen, want samen staan we een stuk sterker.”

 

 


Terug naar overzicht