'Samenhang tussen bipolaire stoornis en problemen met schildklier aangetoond'

Op woensdag 10 februari a.s. promoveert psychiater Ronald Vonk bij de Rijksuniversiteit Groningen met zijn tweelingstudie naar genetische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan van een bipolaire stoornis. Vonks proefschrift betreft een zeer uitgebreide studie onder tweelingen met en zonder bipolaire stoornis, zelfs wereldwijd de grootste tweelingstudie (53 tweelingparen met bipolaire stoornis). Er zijn verschillende risicofactoren gevonden die samenhangen met (het ontwikkelen van) de bipolaire stoornis. Vooral de relatie tot een afwijking in het auto-immuunsysteem van de schildklier is overtuigend aangetoond. Met de resultaten van deze studie kan het risico op een bipolaire stoornis eerder worden opgespoord en kan de stoornis eerder behandeld worden. Lees hier het persbericht.


Terug naar overzicht