Robert Derksen lid Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep

Robert Derksen is met ingang van 1 oktober 2021 door de Raad van Toezicht benoemd als lid Raad van Bestuur van de Reinier van Arkel groep. Robert Derksen (42 jaar) is sinds 2017 werkzaam bij GGz Breburg als directeur bedrijfsvoering en had daarvoor vergelijkbare functies in de ouderenzorg. Het op een Rijnlandse wijze organiseren van de zorg vormt een rode draad in zijn loopbaan. De komende maanden rondt hij zijn werkzaamheden voor GGz Breburg af en bereidt hij zich voor op zijn overstap naar de Reinier van Arkel groep. Zijn primaire aandachtsgebied binnen de collegiale Raad van Bestuur wordt de bedrijfsvoering.


De Raad van Toezicht denkt met Robert Derksen een bestuurder te hebben gevonden die zowel qua persoonlijkheid als professionele deskundigheid goed bij de ambities van de Reinier van Arkel groep past. “In de selectiegesprekken waarbij ook afgevaardigden vanuit diverse organisatie-onderdelen en de medezeggenschapsorganen zijn betrokken, is dat duidelijk naar voren geko-men,” aldus Rienk Goodijk, voorzitter Raad van Toezicht.

Bouwen aan een toekomstbestendige Reinier van Arkel groep
Robert Derksen over zijn komst naar de Reinier van Arkel groep: “De overstap naar de Reinier van Arkel groep biedt mij een mooie kans en uitdaging. Samen met mijn nieuwe collega’s wil ik, met oog voor het eigenaarschap van de professionals, graag verder bouwen aan het in samenhang en verbinding werken aan herstel voor mensen met een psychische aandoening. Een gezonde be-drijfsvoering is daarbij voorwaardelijk voor het realiseren van de ambities van de Reinier van Arkel groep.”

Tom van Mierlo voorzitter raad van bestuur
Met de overstap van Eddy van Doorn naar Pluryn is Tom van Mierlo door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De benoeming onderstreept dat we als Reinier van Arkel groep de zorginhoud, ook in de besturing, vóórop willen stellen, in aansluiting bij onze meerjarenvisie en besturingsfilosofie. Uitgangspunt blijft een collegiaal bestuur waarbij beide bestuurders gelijkwaardig en samen bevoegd zijn en sprake is van collegialiteit en een hechte en wederkerige samenwerking.
Tot 1 oktober a.s. blijft interim-bestuurder Daan Boot samen met Tom van Mierlo de Raad van Bestuur vormen.

Tom van Mierlo is verheugd met de komst van Robert Derksen: “Met Robert hebben we gekozen voor een bestuurder die past bij de belangrijke opgaves van onze organisatie. Hij sluit goed aan bij onze ideeën over zelforganisatie en bij de ontwikkelingen rondom netwerkpsychiatrie. Ik kijk er naar uit om samen met hem de volgende fase van de Reinier van Arkel groep in te gaan en de ontwikkelingen die we ingezet hebben ook echt af te maken.”
Ook Edwin van Cromvoirt, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Reinier van Arkel, is positief over de benoeming: “Robert Derksen is bevlogen en betrokken bij de cliënt. Extra pluspunt is dat hij een Brabander is.”

 

Robert Derksen 


Terug naar overzicht