Rienk Goodijk nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Reinier van Arkel groep

De Raad van Toezicht van de Reinier van Arkel groep heeft prof. dr. ir. Rienk Goodijk (St. Michielsgestel) benoemd als haar nieuwe voorzitter. De heer Goodijk studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar vervolgens op een proefschrift over ondernemerschap en medezeggenschap.

Sinds 1987 is Goodijk werkzaam als consultant en onderzoeker bij GITP. Per 1 mei is hij aangesteld als bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar Governance verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan TIAS, Universiteit van Tilburg. De afgelopen jaren heeft hij vooral onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van falend intern toezicht en daarover regelmatig gepubliceerd. Daarnaast is hij lid van meerdere advies- en toezichthoudende organen.

Goodijk volgt de heer Ton Nelissen op, die vanaf januari 2006 voorzitter is geweest van de Raad van Toezicht van de Reinier van Arkel groep.

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit Reinier van Arkel, Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch, Ypse (waarbinnen basis GGZ-zorg wordt verleend) en Dymphna B.V. (waarin de deelneming in Bounce is ondergebracht).

 


Terug naar overzicht