Reorganisatie 'Terug naar de kern' op koers

In februari 2016 kondigde Reinier van Arkel de reorganisatie 'Terug naar de Kern'aan. Deze reorganisatie was nodig omdat door de transities in de zorg, er minder beroep wordt gedaan op gespecialiseerde zorg. Hierdoor krimpt de organisatie en hebben we minder medewerkers nodig.  


Focus op zorg 

De uitvoering van het reorganisatieplan is voortvarend ter hand genomen. Dat betekent dat de afbouw van 140 FTE aan arbeidsplaatsen inmiddels vrijwel is afgerond. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de verdere afronding Reinier van Arkel lukken zonder gebruik te maken van het traject voor gedwongen ontslag bij het UWV. Nu de periode van her- en verplaatsingen van personeel ten einde loopt, ligt de focus weer volledig bij de zorg aan onze cliënten en naasten. Zowel cliënten die al behandeling of begeleiding van ons ontvangen als wachtende cliënten.


Ambitie: geen wachtlijsten

Onze ambitie is alle cliënten die worden verwezen naar Reinier van Arkel direct in zorg te nemen en dus zonder wachtlijsten te gaan werken. Hiervoor is een nieuwe intake- en adviesroute voor volwassenen ontwikkeld. Cliënten die door de verwijzer zijn aangemeld ontvangen een uitnodiging van Entree Reinier van Arkel, het intake- en adviesgesprek vinden vervolgens op één dagdeel plaats waarbij het streven is direct een behandeladvies te geven voor het passende zorgtraject  en concrete vervolgafspraken. 
De aanmeldingsroute voor Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie is ongewijzigd. Onze ambitie is daar om de wachtlijst voor de zomervakantie geheel te hebben opgelost.


Terug naar overzicht