Reinier van Arkel, Weener XL en WSD: samen sterk in passend werk

Passende dagbesteding voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid door combinatie van expertise

Met ingang van 1 oktober gaan veertig cliënten van Reinier van Arkel hun dagbesteding verrichten op de locatie Blizo van WSD aan de Kettingweg in Vught. Het gaat om mensen die nu montage- en inpakwerkzaamheden verrichten op het terrein van Zorgpark Voorburg in Vught. “Uitgangspunt is het bieden van maatwerk, daar waar het voor de deelnemer beter passend is om andere werkzaamheden te verrichten of naar een andere plek te gaan – bijvoorbeeld Weener XL in ’s-Hertogenbosch – zullen we dat zeker mogelijk maken. Daarin schuilt juist de kracht van onze samenwerking,” aldus Eddy van Doorn, bestuursvoorzitter Reinier van Arkel.

Passende dagbesteding voor zoveel mogelijk kwetsbare burgers
Het hebben van werk helpt bij het herstel van een psychische aandoening, zo is bekend uit onderzoek. Mensen voelen zich er beter door en worden serieuzer genomen. Reinier van Arkel, Weener XL en WSD gaan dan ook meer samenwerken en hun expertise combineren om een zo groot mogelijke groep burgers met een psychiatrische kwetsbaarheid een passend aanbod op het gebied van (arbeidsmatige-) dagbesteding te bieden. Deze intentie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen. Per oktober wordt gestart met de samenwerking voor  de 40 deelnemers die actief zijn bij de montage en inpak. Per dagdeel gaat het om ongeveer 10 tot 15 deelnemers die naar WSD gaan. Doelstelling is de samenwerking stapsgewijs uit te breiden naar andere doelgroepen en dagbestedingsactiviteiten.

Zorgvuldig traject
De overgang van de deelnemers van Reinier van Arkel naar WSD gebeurt op een zorgvuldige manier; met alle deelnemers is gekeken naar wat voor hen het best passend is. De afgelopen maanden hebben medewerkers met elkaar kennis gemaakt en zijn de nieuwe werkplekken ingericht. Om de benodigde expertise te bieden en de overgang voor de deelnemers zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen gaan voor de deelnemers bekende medewerkers mee naar WSD. Sinds begin september zijn de deelnemers aan het ‘proefdraaien’ bij WSD. De eerste ervaringen zijn positief, al zijn er vanzelfsprekend ook vragen, bijvoorbeeld of het werk wel blijft zoals het is. “Het is lekker dichtbij, dat maakt de stap gemakkelijker,” en “Wat fijn. Eindelijk kans op betaald werk,” zijn de eerste reacties van enkele deelnemers.

 


Terug naar overzicht