Reinier van Arkel trots op LPGGz-ster

Op vrijdag 23 september reikte Rita van Maurik van het landelijk Platform GGz de LPGGz-ster uit aan Els van der Sanden, voorzitter Familie-/ en Betrokkenenraad (FBR) en Marie-Louise van der Kruis, lid Raad van Bestuur van Reinier van Arkel. “Reinier van Arkel voldoet aan de criteria die gesteld worden ten aanzien van familiebeleid. Het beleid is omschreven en ingebed in de organisatiestructuur. Wij gaan ervan uit dat de ster een stimulans zal zijn in de samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en familieleden,” aldus Rita van Maurik.

Uitgangspunt in dit beleid is dat Reinier van Arkel het vanzelfsprekend vindt om familie en naasten te betrekken bij de behandeling en hen te informeren, rekening houdend met de privacy van de cliënt. Ondersteuning van de familie vormt ook een wezenlijk onderdeel van het familiebeleid. Zo is er bijvoorbeeld een (gratis) online zelfhulpcursus voor naasten. Ook is er een familieklachtenregeling opgesteld en ingevoerd.


Marie-Louise van der Kruis gaf aan dat de ster weliswaar uitgereikt is aan de instelling maar dat de verdiensten in de eerste plaats zijn voor de FBR. “Als Raad van Bestuur en FBR werken we nu vijf jaar op constructieve wijze samen en heeft de FBR veel bereikt. Er is niet alleen een beleid en een adviesorgaan maar de FBR heeft ervoor gezorgd dat er een instellingsbreed netwerk is ontstaan waardoor de FBR zichtbaar is op de werkvloer. De FBR daagt wezenlijk bij aan de bewustwording en het voeren van het gesprek over het belang van het betrekken van familie en naasten bij de behandeling. Met name in deze tijd van veranderingen in de zorg is de samenwerking met familie en naasten ontzettend belangrijk. Dat dat leidt tot resultaat is bijvoorbeeld goed zichtbaar binnen onze Forensisch Psychiatrische Afdeling waar de medewerkers met cliënten actief (blijven) zoeken naar mogelijkheden om contact te maken met familie- en naasten.”


Terug naar overzicht