Reinier van Arkel sluit 2016 met positief resultaat

Herstelprogramma begint vruchten af te werpen

‘s-Hertogenbosch – Reinier van Arkel – de oudste psychiatrische instelling van Nederland- sluit het jaar 2016 met een positief resultaat van € 3,4 miljoen. Vooral de verkoop van ‘niet zorg gerelateerd’ vastgoed heeft het resultaat over 2016 gunstig beïnvloed. In 2015 werd nog een negatief resultaat behaald van € 8,9 miljoen. Ingrijpend herstelplan en reorganisatie

Het jaar 2016 stond in het teken van ingrijpend herstel en de uitvoering van een reorganisatie. Deze reorganisatie was nodig om de organisatie aan te passen aan de eisen die volgden uit de transitie in de geestelijke gezondheidszorg. Bij deze transitie werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. De reorganisatie had met name het eerste half jaar zijn weerslag op onze medewerkers en in de tussentijdse resultaten. Vanaf september 2016 is - dankzij de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers - sprake van zichtbaar herstel en begint het omvangrijke programma gericht op verbetering van de zorg door sturing en organisatie op processen en productie zijn eerste vruchten af te werpen. 

Bouwen aan de toekomst
De verwachtingen voor 2017 en 2018 zijn dat de inkomsten blijven dalen door de verdergaande transformatie naar extramurale en meer wijkgerichte zorg. De landelijke trend voor 2017 geeft een krimp van 3% aan. Het jaar 2017 is dan ook een belangrijk jaar voor Reinier van Arkel. Het effect van de verbetermaatregelen moet verder zichtbaar worden. De resultaten van het eerste kwartaal stemmen hoopvol, echter alertheid en scherpe sturing blijven noodzakelijk. Potentiele risico’s hebben met name te maken met eventuele kortingen vanuit gemeenten op afspraken. Het komen tot meerjarige faire tariefafspraken met zorgverzekeraars en gemeenten is dan ook nodig.

Reinier van Arkel: 575 jaar hart voor psychiatrie
Trots op ons rijke verleden durven wij dan ook weer vooruit te kijken naar de toekomst en te bouwen aan een betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten. 

Jaarrekening 2016
Middels de jaarrekening 2016 leggen we verantwoording af over de geleverde financiële prestaties. De volledige jaarrekening is vanaf medio juni in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl


Terug naar overzicht