Reinier van Arkel realiseert gezonde cijfers 2017

‘s-Hertogenbosch – Voor Reinier van Arkel stond 2017 in het teken van het vasthouden van de in 2016 ingezette lijn  van sturing  op haar bedrijfsvoering én de focus op inhoudelijke thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Hierdoor is 2017 positief afgesloten met een resultaat van € 0,8 miljoen (marge van 0,8%).

Bouwen aan de toekomst
Na het jaar 2016 - dat in het teken stond van ingrijpend herstel - bouwt Reinier van Arkel met vertrouwen aan de toekomst. De ingezette lijn ten aanzien van de bedrijfsvoering is gecontinueerd, daarnaast ligt de focus op inhoudelijke thema’s die bijdragen aan de kwaliteit van zorg zoals het intensiveren van het opleiden en bijscholen van medewerkers en maatregelen gericht op de krappe arbeidsmarkt. ”Het is een intensief jaar geweest, waarbij we voor het eerst in vier jaar in onze exploitatie een positief resultaat laten zien”, aldus bestuursvoorzitter Eddy van Doorn. “Al is het resultaat in 2017 nog steeds beperkt. Wij zijn weer uit het dal geklommen en dat is duidelijk waarneembaar binnen onze organisatie.”

Alert blijven
Het jaar 2018 wordt wederom een belangrijk jaar voor Reinier van Arkel. Met de komst van Tom van Mierlo als nieuwe bestuurslid is de Raad van Bestuur weer compleet en wordt met medewerkers, cliënten, naasten en stakeholders gewerkt aan de nieuwe koers van Reinier van Arkel. Hierbij willen we flexibel en wendbaar zijn en onze zorg zo dichtbij mogelijk bieden. Een onzekerheid die de komende jaren nog impact blijft hebben op de resultaten is de dynamiek van de afspraken met verzekeraars en gemeenten. Door proactief te acteren in de richting van onze opdrachtgevers en hierin het gezamenlijke belang voorop te stellen willen we deze onzekerheid reduceren.

Jaarrekening 2017
Middels de jaarrekening 2017 leggen we verantwoording af over de geleverde financiële prestaties. De volledige jaarrekening is vanaf medio juni in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl

Reinier van Arkel
Trots op ons rijke verleden én vooruitkijkend naar de toekomst bouwen wij aan een betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten.

 


Terug naar overzicht