Reinier van Arkel biedt tijdelijk onderdak aan 45 vluchtelingen op Zorgpark Voorburg

Met ingang van maandag 19 september a.s. stelt Reinier van Arkel, op verzoek van de gemeente Vught en de Veiligheidsregio Brabant-Noord, tijdelijk woonruimte ter beschikking voor kortdurende crisisopvang aan asielzoekers. Dat doen we omdat iedereen, in het bijzonder mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, behoefte heeft aan een veilige plek waar je rust vindt en jezelf kunt zijn. Dat we als Reinier van Arkel, in goede samenwerking met gemeente Vught en de Veiligheidsregio Brabant-Noord, onze bijdrage kunnen leveren aan de acute opvang van asielzoekers sluit dan ook volledig aan bij onze overtuiging en gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Het gaat om een groep van maximaal 45 vluchtelingen die worden ondergebracht op een zorglocatie die niet in gebruik is op het Zorgpark Voorburg. De vluchtelingen komen aan op maandag 19 september a.s. en met de gemeente Vught is overeengekomen dat zij uiterlijk op 1 november a.s. naar de opvanglocatie van het COA in Boxtel gaan. Met gemeente Vught, Veiligheidsregio Brabant-Noord en het COA zijn goede afspraken gemaakt over zowel de wijze van opvang als over de veiligheid.

Vragen of overlast?
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch overlast worden ervaren dan kan in spoedgevallen dag en nacht gebeld worden naar het telefoonnummer dat de gemeente Vught daarvoor openstelt: 06 – 31 14 95 06 voor mindere dringende zaken en vragen stuur je een e-mail  naar crisisopvang@vught.nl Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de website van de gemeente: Veelgestelde vragen crisisopvang | Gemeente Vught

We vertrouwen erop dat de vluchtelingen, net zoals alle andere bewoners, mogen rekenen op de veilige en groene omgeving die het Zorgpark Voorburg biedt.

 


Terug naar overzicht