Reinier van Arkel: 2021 in beeld

Dat de impact van het coronavirus in 2021 nog zo groot zou zijn! Het is maar goed dat we dat begin 2021 niet konden bevroeden.Onze crisisaanpak vroeg om een lange adem en om grote wendbaarheid bij landelijk telkens wijzigende richtlijnen als gevolg van nieuwe OMT-inzichten en virusmutaties. We klaarden de klus, opnieuw, met een onaflatende inspanning en inventiviteit van alle medewerkers en daar zijn we trots op!

2021 was geen gemakkelijk jaar. Corona zorgde voor een acute en grote impact op de kosten en opbrengsten. Daar waar in 2020 de coronacompensatie en reserves nog een oplossing boden, was dat -op dat moment- geen uitgemaakte zaak waardoor in het  najaar van 2021 direct ingrijpen in de financiële situatie noodzakelijk was. Door de focus, meer dan daarvoor, volledig te richten op cliëntencontact en onderhandelingen met financiers is het ons gelukt het tij te keren.

Ondanks corona en de impact ervan op de gezonde bedrijfsvoering, zetten we in 2021 mooie stappen in het realiseren van ‘goede zorg’ en in het realiseren van de doelen uit ons Meerjarenbeleidsplan ‘Hart voor Herstel’. Goede zorg draait niet alleen om effectief behandelen. Het gaat ook om de wijze waarop we dat doen en hoe cliënten dat ervaren en daarnaast om maatschappelijke integratie en verbinding met iedereen die een rol speelt in het leven van cliënten. En: om het faciliteren van het herstelproces van de cliënt door uitvoering te geven aan het concept van ‘positieve gezondheid’. We zetten stappen in de wijze waarop we de cliënt, met eigen regie, helpen bij zijn herstel en in de wijze waarop we samenwerken met ons netwerk  bestaande uit formele en informele partijen.

In ons jaarbeeld 2021 maken we een aantal van deze stappen zichtbaar. Lees het jaarverslag via Issuu of als PDF

De jaarrekeningen van Reinier van Arkel worden gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl  
Klik hier om direct naar de jaarrekening 2021 te gaan.


Terug naar overzicht