Reinier nummer 4 is verschenen


Nummer vier van het bedrijfsmagazine van Reinier van Arkel, de Reinier, is verschenen. Hierin onder andere aandacht voor kennisontwikkeling en kennisdeling, probleemgedrag bij kinderen, missie en visie van kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof, de nieuwe voorzitter van de raad van Bestuur, Eddy van Doorn, en Reinier ging op bezoek bij twee bewoners van de beschermde woonvorm in Schijndel.

 


Terug naar overzicht