Regio ’s-Hertogenbosch sluit deal met bewoners over GGz in de wijk

Mensen met psychische kwetsbaarheden willen–net als iedereen- het liefst gewoon leven in hun eigen wijk of dorp. In de regio Den Bosch gaan we uit van de sterke en gezonde kant van mensen. En houden oog voor de kwetsbaarheden. Hoe houden ze de regie over eigen leven en hun eigen herstel? We zoeken samen met hen naar passende ondersteuning in de eigen omgeving: met persoonlijke begeleiding, een goede woonplek en sociale contacten in de wijk. Met over en weer een veilig gevoel. In het programma Thuis in de Wijk realiseert Reinier van Arkel deze aanpak samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg/welzijnsaanbieders. Cliënten, familie en netwerk worden daarbij nauw betrokken.

Onlangs hebben de samenwerkende partijen daarover een regionaal manifest opgesteld:

Wij beloven onze inwoners met psychische kwetsbaarheden vijf basiszekerheden die we vuistregels noemen:

  1. Iedereen een dak door goed wonen, een veilig thuis.
  2. Gezonde financiën, geen onnodig gedoe. Dus: behoud uitkering bij tussentijdse intramurale opname.
  3. Gewoon aan de slag in de wijk door waardevolle daginvulling.
  4. Goede ondersteuning, die echt bij jou past. En een waakvlamcontract zodat je snel, zonder bureaucratie kunt bijplussen als dat nodig is.
  5. Fijne leefomgeving voor en met iedereen. Dat betekent eigenaarschap bij hulpvragen 24/7 bereikbaar en binnen een halve dag geleverd.

Deze vijf vuistregels zijn in een regionale werkbijeenkomst van het programma Thuis in de Wijk onderschreven door alle betrokken partijen. Dan hebben we het over vertegenwoordigingen van cliënten, familie en naastbetrokkenen. Maar ook ervaringsdeskundigen, bestuurders uit zorg, welzijn, gemeenten, en woningcorporaties. In de werkbijeenkomst is in workshops aan de slag gegaan om te komen tot een uitwerking van de vuistregels. De deelnemers kwamen tot 5 aanbevelingen:

  • Samenwerken zonder concurrentie om van elkaar te leren: show don’t tell.
  • Grenzeloos maatwerk is logisch!
  • Inclusiviteit vraagt om financiële ruimte en creativiteit!
  • Contact maken bij crisis: ik zie je, ik hoor je , ik voel je!
  • Wijkbewoner ben je nooit alleen!

We hebben de afspraak gemaakt binnen een half jaar, op 6 september 2018, in een volgende bijeenkomst de resultaten hiervan te laten zien.

 


Terug naar overzicht