Regels kwellen de geestelijke gezondheidszorg

GGZ Nederland onderzocht de oorzaken en geeft aanbevelingen

Op 6 maart 2017 presenteert GGZ Nederland in Perscentrum Nieuwspoort de resultaten van een onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. In een glashelder rapport wordt de vinger op de zere plekken gelegd. Tegelijkertijd is het een stevige call to action naar alle partijen die binnen dit zorgveld verantwoordelijkheid dragen. De conclusie is duidelijk: het roer moet om!

 

Urgentie

“Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk kosten ggz-instellingen te veel tijd en geld, waardoor ze onvoldoende toekomen aan hun kerntaak: goede geestelijke gezondheidszorg. We beginnen niet bij nul, er zijn al stappen gezet. Maar er moet nog veel worden gedaan en het tempo moet omhoog”, zegt Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van GGZ Nederland. “Voor het eerst zijn de administratieve lasten onderzocht in alle domeinen waar de ggz werkzaam is. Het rapport benadrukt nog eens de urgentie om haast te maken met het verminderen van de administratieve lasten in het belang van de cliënt en de professional.”


Gezamenlijke inspanning

Volgens Jacobine Geel is het rapport een oproep aan alle financiers van de zorg: zorgverzekeraars, gemeenten, het ministerie van V&J. “En het is ook een oproep aan onszelf, de ggz-aanbieders, om samen met de financiers te zorgen voor minder administratieve lasten en een toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Daarbij rekenen we op de steun van de politiek, vakbonden en overige samenwerkingspartners.”


Praktijkvoorbeelden

Dat regeldruk en administratieve lasten een probleem zijn, illustreren de volgende praktijkvoorbeelden:

  • Psychiatrisch verpleegkundigen zijn ruim 33% van hun behandeltijd kwijt aan administratie, waar 15% de norm is.
  • Een  gemiddelde ggz-aanbieder schrijft zo’n drieënhalfduizend A4tjes (1 km papier!) vol om zich te verantwoorden naar de zorgverzekeraars.
  • Aanbestedingsprocedures van gemeenten kosten de ggz-aanbieders zoveel geld, dat ze hiervoor in totaal 134 verpleegkundigen of 62 psychiaters in dienst kunnen nemen.

 

Ons doel is helder: minder regels, zodat we voor elke patiënt de best mogelijke, toegankelijke én betaalbare geestelijke gezondheidszorg kunnen bieden.

 

 


Terug naar overzicht