Rechter geeft Reinier van Arkel en GGz Breburg gelijk in hoger beroep rondom tarieven jeugd

‘Hopelijk is hiermee ook landelijk een lans gebroken voor passende tarieven om goede zorg voor de jeugd te kunnen bieden.’

Gisteren (woensdag 31 oktober) is bekend geworden dat GGz Breburg en Reinier van Arkel het hoger beroep rondom de tarieven Jeugd hebben gewonnen. Het hoger beroep was aangespannen door regio Hart van Brabant nadat de rechter Reinier van Arkel en GGz Breburg vorig jaar in het kort geding over de tarieven in het gelijk stelde. De rechter oordeelde toen dat de tarieven die Hart van Brabant bereid was te betalen voor jeugdhulp te laag waren om onze hoogspecialistische zorg voor te kunnen leveren.

Niet voldoende onderbouwing
Ook het Hof heeft beide instellingen in het gelijk gesteld. Volgens het Hof heeft Hart van Brabant niet onderbouwd hoe zij tot de vaststelling van de (objectief gezien) te lage tarieven gekomen is. Het Hof verplicht HvB om dit wel te doen, zeker als wordt afgeweken van de Handreiking Vereniging van Nederlandse Gemeenten en door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.

Goed nieuws voor de hele jeugd-ggz
'We zijn blij dat erkend wordt dat bij kwalitatief goede en hoogspecialistische zorg zoals GGz Breburg en Reinier van Arkel die bieden, ook passende tarieven horen. Dit is goed nieuws voor de jeugd-ggz en de kinderen, jongeren en gezinnen in regio Hart van Brabant aan wie wij zorg bieden', aldus Marieleen Bouts, directeur Zorggroep Jeugd van GGz Breburg. ‘We hopen dat deze uitspraak bovendien wat betekent voor de hele sector. Alle aanbieders van hoogspecialistische zorg voor de jeugd lopen hier tegenaan. Hopelijk is hiermee ook landelijk een lans gebroken voor passende tarieven om goede zorg voor de jeugd te kunnen bieden!’ voegt Ariette van Reekum, Raad van Bestuur GGz Breburg toe.

Reactie GGZ Nederland
Ook GGZ Nederland vindt de uitspraak in hoger beroep een steun in de rug voor de gespecialiseerde jeugdzorg. “Wij zien de uitspraak als een erkenning dat de kwaliteit van zorg zich alleen met een passend tarief verder kan door ontwikkelen”, zegt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.

Achtergrond  
GGz Breburg spande vorige jaar november samen met Reinier van Arkel een rechtszaak aan tegen de gemeente Tilburg (en daarmee Hart van Brabant). In de procedure rondom de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2018 bood de gemeente Tilburg te lage tarieven voor de jeugdhulp die beiden bieden aan hun cliënten. Deze tarieven lagen zelfs substantieel onder onze kostprijs. “Voor deze tarieven kunnen wij onze hoogspecialistische zorg niet bieden. Ondanks diverse gesprekken met de gemeente en veel vragen in de aanbestedingsprocedure, kwamen we er niet uit en zagen we helaas geen andere mogelijkheid dan het aanspannen van een kort geding. We hoopten op deze manier tot passende tarieven te komen, zodat de kwaliteit en continuïteit van de jeugd-ggz in deze regio niet in gevaar komt”, aldus Marieleen Bouts.   “Het oordeel van de rechtbank dat gemeenten bij de tariefstelling het hoogspecialistisch karakter van zorg mee wegen, is wat ons betreft een terechte uitkomst en in het belang van onze cliënten, aldus Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel.


Terug naar overzicht