Psychotraumacentrum Zuid-Nederland ontvangt opnieuw keurmerk TOPGGz. Unieke rol in Nederland

‘s-Hertogenbosch – In een tijd waarin een passend antwoord op de complexe gevolgen van oorlog, vervolging en geweld een uitdaging vormt voor de geestelijke gezondheidszorg bevestigt het Psychotraumacentrum Zuid Nederland haar expertise in de zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. De Stichting Topklinische GGz heeft gisteren, dinsdag 2 oktober 2018 opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN), onderdeel van Reinier van Arkel. Door het wederom behalen van het keurmerk blijft het Psychotraumacentrum, voor een periode van vier jaar, een ‘topklinisch expertisecentrum’.

Keurmerk voor aantoonbare gespecialiseerde zorg

Het TOPGGz-keurmerk kan worden behaald door afdelingen die aantonen gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding aan te bieden. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen vinden een uitgebreide en kritische visitatie en audit plaats. Afdelingen worden op veertien criteria beoordeeld en daarnaast wordt het inhoudelijk en financieel commitment getoetst bij de Raad van Bestuur van de instelling waar de afdeling deel van uitmaakt. In het beoordelingsrapport spreekt de toetsingscommissie lovend over de doorontwikkeling die het PTC ZN, ondanks zware tijden binnen de ggz, op het gebied van behandeling, innovatie en onderzoek heeft gemaakt. Haar hoogspecialistische functie is middels verschillende expertises, met name op het gebied van systeem, context en functioneren, evident.

Het PTC ZN richt zich op cliënten met ernstige en complexe PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen, waarbij een behandeling binnen specialistische ggz onvoldoende resultaat heeft gehad en waarbij hoog specialistische zorg geïndiceerd is vanwege ernstige klachten. Een traumabehandeling binnen de specialistische ggz behoort ook tot de mogelijkheden. Het PTC ZN heeft de expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed zijn op de aard en ernst van deze problematiek én op beloop en effect van de behandeling, te integreren in de (specialistische) focale PTSS-behandelingen. Op basis van deze expertise behoort expert zorg voor een aantal specifieke doelgroepen, zoals geüniformeerden, moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, asielzoekers en vluchtelingen, tot het behandelaanbod van het PTC ZN.

Onderzoek en innovatie

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en aanbieden van innovatieve behandelmogelijkheden zijn ook vereist voor het behalen van het keurmerk. Het PTC ZN ontwikkelde een hoog intensieve traumabehandeling met aandacht voor functioneren, een meergezinsbehandeling voor veteranen en andere gezinsinterventies. Het PTC ZN onderzoekt deze innovaties evenals de ontwikkeling en behandeling van moeders met kinderen geboren uit seksueel geweld. De verbinding tussen innovatie, onderzoek, en behandeling is sterk. Tevens heeft het PTC ZN een duidelijke functie in het verspreiden van kennis middels onderwijs. 


Terug naar overzicht