Psychotraumacentrum lanceert website voor zorg voor Moeders met een kind geboren uit Seksueel geweld

Om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze kinderen en hulpverleners, lanceert het Psychotraumacentrum Zuid Nederland de website www.moms.nl “Met deze website willen we informeren, de veerkracht van moeders en kinderen versterken en hen de weg naar passende hulp wijzen,” aldus Elisa van Ee, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar en hoofdopleiderEen dergelijke website die naast informatie, voorlichting en uitleg ook preventieve zorg op een toegankelijke en empathische manier biedt, was etot nu toe niet. 

Professionals van het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, ontwikkelden in samenwerking met ervaringsdeskundigen en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de website en het preventieve zorgaanbod aan de hand van onderzoekdat laat zien dat toegankelijke informatie absoluut nodig is. Elisa van Ee: “Wat ik hoop voor deze moeders is dat zij een professional tegenkomen die tijdens de zwangerschap al vraagt naar de oorsprong van het kind en de betekenis daarvan. Dat moeders en kinderen de ruimte krijgen alles te bespreken wat er in hen omgaat en dat zij vanaf het allereerste begin gesteund worden in het ontwikkelen van hun relatie.” 

Moederschap ontstaan uit seksueel geweld is psychisch zwaar   

Jaarlijks is een groot aantal mensen slachtoffer van seksueel geweld. De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel geweld, is de afgelopen dagen onder invloed van de geuite beschuldigingen en naar betrokkenen bij het talentenprogramma de Voice of Holland, enorm. Ook hier blijkt dat het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers vaak enorm moeilijk is, omdat zij het gevoel hebben het gedrag zelf te hebben veroorzaakt.  

Geschat wordt dat 1 op de 20 vrouwen zwanger wordt na verkrachting. Een deel van deze vrouwen houdt, om verschillende redenen, het kind. Deze moeders en hun kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige psychische problemen. Onderzoek laat zien dat deze moeders pas laat, of niet, de juiste zorg krijgen. Zij weten vaak niet waar zij met hun problemen terechtkunnen.  "Het bespreken van je moederschap dat is ontstaan als gevolg van seksueel geweld is zo mogelijk nog moeilijkervanwege het taboe dat erop rust. Gevoelens van schaamte of schuld zijn vaak aanwezig. Deze moeders en hun kinderen hebben een hoog risico op het ontwikkelen van problemen, zoals hechtingsproblematiek binnen de moeder-kindrelatie, gedragsproblematiek, depressie en angstklachten, legt Elisa van Ee uit.  

Voor hulpverleners is het belangrijk hoe zij seksueel geweld bespreekbaar kunnen maken, maar ook hoe zij deze moeders en kinderen adequaat kunnen helpen. Van Ee: “Hulpverleners hebben vaak een vermoeden van dat er iets speelt, maar vinden het over het algemeen moeilijk ernaar te vragen. Het is daarom voor alle betrokkenen van essentieel belang dat er toegankelijke handvatten zijn voor preventieve zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld.” 

 

Ontwikkeling MomS-website  

Op de MomS-website staan ook verhalen van lotgenoten, oefeningen, adviezen en adressen waar moeders met een kind geboren uit seksueel geweld hulp kunnen krijgen. Er is een ingang voor moeders, kinderen en hulpverleners.  De informatie van MomS is ontwikkeld op basis van (literatuur)onderzoek en interviews met verloskundigen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. De resultaten hiervan werden besproken in een focusgroep van experts en vervolgens vertaald naar toegankelijke informatie voor de website.  

De website is ondersteund door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, die projecten  financiert gericht op voorlichting, preventie, onderzoek of behandeling van slachtoffers. 

Elisa van Ee, klinisch psycholoog bij Psychotraumacentrum Zuid Nederland en bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief en hoofdopleider Psychotherapie aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, beide aan de Radboud Universiteit. 

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN), onderdeel van Reinier van Arkel, is een TopGGz-centrum voor tweede- en derdelijns problematiek. We zijn een bovenregionaal werkend onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum in Zuid Nederland. Het PTC ZN heeft naast generieke traumabehandeling expertise in de behandeling van mensen die kampen met de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen: kinderen, adolescenten en volwassenen die het slachtoffer zijn geweest van oorlog, foltering, politiek geweld en seksueel misbruik. 

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen heeft de sterke focus op kwaliteitszorg en werkt continu aan het ontwikkelen en verbeteren van de opleidingen. Door de verbondenheid aan de universiteit zit het Raboud Centrum Sociale Wetenschappen dicht op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Door deze kennis te vertalen naar praktische inzichten vormt het Radboud Centrum de schakel tussen de wetenschap en de praktijk.  

 


Terug naar overzicht