Paul van der Heijden benoemd tot bijzonder hoogleraar Multidimensionale psychodiagnostiek gedurende

Paul van der Heijden, klinisch psycholoog, opleider en wetenschappelijk onderzoeker bij Reinier van Arkel is op 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Multidimensionele psychodiagnostiek gedurende de levensloop’ aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met deze leeropdracht beoogt hij een impuls te geven aan de ontwikkeling van een persoonlijke, wetenschappelijk onderbouwde en innovatieve visie op veerkracht en psychische problemen bij jongeren. Vroegtijdige onderkenning van psychische aandoeningen en het monitoren van het beloop en het herstel ervan vormen de speerpunten binnen deze leeropdracht.

Paul van der Heijden is als wetenschappelijk onderzoeker geïnteresseerd in vraagstukken rond de diagnostische besluitvorming in de ggz en de psychologische diagnostiek van cognitieve functies, persoonlijkheid en psychopathologie. Ook verricht hij onderzoek naar de vroegtijdige erkenning van persoonlijkheidsproblematiek.

‘Gouden standaard’ ontbreekt in de ggz
“Startpunt van ieder hulpverleningstraject binnen de geestelijke gezondheidszorg is een zorgvuldige beoordeling van sterke kanten en psychische klachten, hoe deze klachten zijn ontstaan en wat een passend hulpaanbod is. Maar hoe handel je als zorgprofessional in de geestelijke gezondheidszorg als er geen  ‘gouden standaard’ is? We weten immers niet precies wat een psychische stoornis is en evenmin wat psychische gezondheid precies betekent. Hoe kom je dan toch tot een zorgvuldige diagnose of beoordeling van de mate van herstel?,” aldus Van der Heijden.

Vanuit de bijzondere leeropdracht wordt onderzoek gedaan naar een wetenschappelijk verantwoord alternatief voor de traditionele diagnoses in de ggz. Dit alternatief is bij voorkeur minder stigmatiserend, persoonlijk en gericht op herstel. Binnen de leeropdracht wordt een nieuwe wijze van diagnostiek en indicatiestelling ontwikkeld die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij het in kaart brengen van de unieke eigenschappen en context van iedere cliënt. Ook wordt bekeken hoe herstel van symptomen, persoonlijk en maatschappelijk functioneren in kaart kan worden gebracht in verschillende fasen van de levensloop.

De leeropdracht aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit te Nijmegen is ingesteld  op voordracht van Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de regio 's-Hertogenbosch. 

Juiste balans aanbrengen
Paul van der Heijden: “In de klinische praktijk doen we uitspraken over eigenschappen en gedragingen van andere mensen. Omdat we ons ook in het dagelijks leven vaak uitlaten over het gedrag van andere mensen, zijn we als professionals gemakkelijk geneigd onze uitingen te baseren op alledaagse, niet wetenschappelijke ideeën en opvattingen. Mijn missie is de juiste balans aan te brengen tussen een warme relatie met aandacht voor het persoonlijke verhaal enerzijds en anderzijds een diagnostiek die gebaseerd is op theoretische inzichten, wetenschappelijke bevindingen en zorgvuldige redeneringen. Ik ben blij dat ik daar in mijn leeropdracht verder aan kan werken.”

Tom van Mierlo, voorzitter Raad van bestuur van de Reinier van Arkel groep: “Wij zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. De visie van waaruit Reinier van Arkel zorg biedt, vormt de netwerkpsychiatrie. Daarbij is er veel aandacht voor de omgeving van cliënten en het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. Onze werkwijze is herstelgericht waarbij veerkracht, weerbaarheid en het persoonlijke levensverhaal van cliënten steeds nadrukkelijker worden meegenomen. De aanstelling van Paul van de Heijden is een stap in de verdere academisering van Reinier van Arkel. Dit helpt ons continu te verbeteren en gericht onderzoek uit te voeren naar de praktijk van alledag om onze zorg steeds beter te maken.” 

Over Paul van der Heijden
Paul van der Heijden is werkzaam als klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Centrum Adolescentenpsychiatrie, onderdeel van de Reinier van Arkel groep. Sinds 2017 is hij hier verantwoordelijk voor de praktijkopleiding van de psychologische vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog specialist. Daarnaast is hij waarnemend hoofdopleider en hoofddocent diagnostiek voor de opleiding tot klinisch psycholoog specialist van de Stichting Postdoctorale Opleidingen Nijmegen en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Hij is als wetenschappelijk onderzoeker actief in vraagstukken rond de diagnostiek van cognitieve functies, persoonlijkheid en psychopathologie en in het bijzonder de vroegtijdige onderkenning van persoonlijkheidsproblematiek.

 


Terug naar overzicht