Paul Janssen algemeen directeur FacZo

In maart 2017 hebben we een vacature gesteld voor de functie van algemeen directeur FacZo, de facilitaire regie-organisatie van GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel groep. Nu kunnen we u melden dat per 1 september Paul Janssen benoemd is als algemeen directeur FacZo. Samen met Harrie van den Bergh vormen zij de directie van FacZo. De aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden worden door beiden in onderling overleg bepaald.

Achtergrond
Paul Janssen was directeur van Facilicom. Facilicom is een facilitaire dienstverlener in de profit en non-profit sector met als belangrijkste bedrijven Facilicom Solutions, Trigion beveiliging, Gom Schoonhouden, Prorest catering, Breijer onderhoud en Incluzio.
In die functie was hij verantwoordelijk voor het strategisch beleid, het realiseren van de doelstellingen, uitbouw van de klantenkring, relatiebeheer en betere herkenbaarheid in de klant- en arbeidsmarkt.
Het laatste jaar was Paul Janssen zelfstandig consultant op het gebied van transities, facilitair management, marketing en strategie.

Namens beide organisaties wensen wij Paul veel succes in zijn nieuwe baan als algemeen directeur FacZo.


Terug naar overzicht