Parels van FPA Coornhert

Op donderdag 6 oktober vond bij Lentis in Zuidlaren de landelijke dag Kwaliteitsnetwerk FPA plaats. Op deze dag stond professionele uitwisseling over kwaliteitsverbetering van de forensisch-psychiatrische zorg centraal, en werd een cyclus van het inmiddels sterk gegroeide kwaliteitsnetwerk afgesloten. De FPA Coornhert van Reinier van Arkel was natuurlijk ook vertegenwoordigd.

Dertien forensisch-psychiatrische afdelingen uit Nederland namen deel aan een kwaliteitsverbeter-cyclus die door het netwerk was uitgezet. Samen benoemden ze standaarden op het gebied van:

  • veiligheid en risicomanagement
  • personeel, patiënten en familie
  • in-, door- en uitstroom
  • zorgprogramma

Deze standaarden waren de basis voor een zelfreview, gevolgd door een reviewbezoek van vier professionals én een patiënt van een collega-FPA. Bevindingen naar aanleiding van het bezoek werden vastgelegd in een rapport, waarin sterke punten en verbeterpunten werden besproken: de parels en oesters. Het kwaliteitsreviewteam concludeert dat FPA Coornhert over een aantal duidelijke ‘examples of good practice’ beschikt waar het reviewteam “erg van onder de indruk is”.

De-escalerend werken
Het kwaliteitsaudit team concludeert: "Deze FPA heeft heel weinig eigen separaties. Onrust of spanningen worden vroegtijdig gesignaleerd zodat escalaties vrijwel altijd voorkomen kunnen worden. Er wordt effectief de-escalerend gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen staf en patiënten maar ook tussen de behandelcoördinator en het team. Men weet elkaar goed te vinden. De professionals staan naast de patiënten en spreken hen zo positief mogelijk aan."

Contact met en betrekken van systeem
Het rapport geeft aan: "Het betrekken van familie en naasten is één van de speerpunten van FPA Coornhert. Er is een systeemtherapeut en er zijn nog twee systeemtherapeutisch medewerkers (een in opleiding). Naasten worden uitgenodigd voor de behandelplanevaluatie en er zijn familieavonden. De FPA vindt het betrekken van het sociaal steunsysteem of familie en/of naastbetrokkenen van groot belang in het behandel- en resocialisatietraject van een patiënt."

Ruime activiteitenkeuze
"Voor de patiënten van deze FPA is er een zeer ruim aanbod van vaktherapieën, dagbesteding en werkmogelijkheden. Met betrekking tot vaktherapieën is er zowel een groepsaanbod als individueel aanbod op het gebied van PMT, muziektherapie en beeldende therapie. Er worden veel (vak)therapieblokken en trainingen geboden, deels regulier, deels op indicatie en deels facultatief: Muziektherapie, Groepspsychotherapie, Leefstijltraining, Terugvalpreventie, Psycho-educatie, Themagesprek, CGT, SOVA-training, VERS-training, Groepssignalering, Gedachten uitpluizen, Groepsgesprek: leven in een groep, Kookgroep, Beeldende therapie, PMT, Diverse (creatieve) activeringsblokken, Midfulness/Yoga, PMT in de Zaal, Sporten in het water, Running. Patiënten hoeven zich hier niet te vervelen,"aldus het kwaliteitsaudit-team. 

Ontwikkelgerichtheid en gedrevenheid
De reviewers hebben gemerkt dat er bij FPA Coornhert een open cultuur heerst. Het is een hecht team, met hart voor de zaak. Het is voelbaar dat men er echt samen voor gaat. Iedereen zet zich voor de volle honderd procent in en wil het graag zo goed mogelijk doen. Er is veel aandacht voor zowel de ontwikkeling van de individuele medewerkers, als de teams. Ook het behandelprogramma is voortdurend in ontwikkeling en de fpa probeert het steeds te optimaliseren aan de hand van de laatste inzichten en multidisciplinaire richtlijnen.

Naast deze successen en mooie ontwikkelingen bij FPA Coornhert, zouden we ook een paar suggesties voor verbetering willen doen.

Inzet van ervaringsdeskundigen
Er wordt geen ervaringsdeskundige ingezet. Er is wel draagvlak (zowel onder professionals als onder patiënten), maar het wordt niet gerealiseerd. Er zijn obstakels zoals gebrek aan ruimte in de begroting. Wellicht kan de focus verlegd worden naar wat er wel mogelijk zou zijn, in plaats van op wat er niet mogelijk is.

Bezoek
De fpa heeft bewust gekozen voor het huidige beleid waarbij er geen bezoek op de afdeling komt. Er is een mooie ruimte waarin bezoek ontvangen kan worden en zo is ook de privacy van andere patiënten op de afdeling gewaarborgd. Echter geven patiënten aan dat ze soms wat meer privacy zouden willen hebben met hun bezoek, bijvoorbeeld met een partner. Ze zouden het ook heel fijn vinden wanneer ze hun naasten kunnen laten zien waar ze wonen en slapen. Momenteel kan dat alleen tijdens de familieavonden (twee keer per jaar). Het reviewteam zou het mooi vinden als er gekeken wordt of daar eventueel mogelijkheden voor kunnen worden gecreëerd.

Meer weten? Ervaringen van een medewerker, cliënt en reviewer die aan het kwaliteitsverbeter-cyclus deelnamen vind je in dit artikel.

 

 

 

 


Terug naar overzicht