Oratie Elisa van Ee: 'Geef naasten centrale rol in behandeling trauma'

Slachtoffers van traumatische ervaringen zijn gebaat bij steun van naasten en de bredere gemeenschap. Hoe kan die sociale steun vorm krijgen? En welke rol speelt de sociale context van het slachtoffer in het herstel? Deze en andere vragen stonden centraal in de oratie van hoogleraar psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief Elisa van Ee die woensdag 21 september plaatsvond.

Elisa van Ee pleit voor een andere kijk op zorg voor slachtoffers van traumatische ervaringen in haar oratie getiteld ‘Nieuw licht’. In het herstel na traumatische ervaringen moet een centrale rol zijn weggelegd voor sociale steun van naasten. Van Ee benadrukt dat het goed is wanneer hulpverleners een behandeling afstemmen op de sociale context van de persoon die zij behandelen.

Meer informatie: Oratie: geef naasten centrale rol in behandeling getraumatiseerde patiënten (rcsw.nl)


Terug naar overzicht