Oost Brabant voorop in aanpak verwarde personen


In Oost Brabant zijn partijen al voordat er een landelijk aanjaagteam was, bezig om op een vernieuwende manier samen te werken om de aanpak van personen met verward gedrag te verbeteren. Het gaat om 40 gemeenten, 4 GGZ-instellingen, de GGD, politie, justitie en de ambulance voorzieningen. ‘Van de straat naar een behandelplan op maat’ is het motto.


Onder aansturing van Marie-Louise van der Kruis, lid Raad van Bestuur van Reinier van Arkel en burgemeester Pommer van Sint-Michielsgestel is in Oost Brabant inmiddels een stuurgroep opgesteld die tot doel heeft om voor 40 Brabantse gemeenten een plan van aanpak helemaal uit te rollen. “Gezien de complexiteit en omvang is dit echt niet binnen een jaar geregeld”, geeft burgemeester Pommer aan, ”maar we zijn al goed op weg”. De burgemeester wil daarbij zeker de korte termijn in de gaten houden. "Daar waar zich kansen voordoen voor verbeteringen, moeten we die zeker pakken.”

Problematiek groot

Afgelopen vrijdag werd op het congres van het landelijke aanjaagteam opnieuw duidelijk hoe groot de problematiek met verwarde personen is. Eerder al meldde de politie inmiddels 20% van haar tijd kwijt te zijn aan mensen met verward gedrag. In Oost Brabant steeg het aantal meldingen van 3180 in 2012 naar 4613 in 2015. Een stijging van 33%. Het kabinet heeft 30 miljoen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat op 1 oktober 2018 alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkend systeem voor de ondersteuning van verwarde personen.


Verantwoordelijkheid

In Oost Brabant nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid om dit maatschappelijke probleem op te lossen. De aanpak omvat het hele proces: vanaf het vinden op straat door de sociale wijkteams en de GGD tot een behandelplan op maat in de zorg om uiteindelijk weer terug te keren in de maatschappij. Marie–Louise van der Kruis van Reinier van Arkel: “Allereerst gaat het om preventie in de wijk. Maar als er toch een situatie ontstaat met gevaar voor de persoon zelf of zijn of haar omgeving, dan is de opvang, het vervoer en de behandeling goed geregeld en is er in de meldkamer voldoende kennis aanwezig om de situatie goed in te schatten. Daarbij hebben we ook aandacht voor het eigen sociale netwerk van deze personen, zoals familie en vrienden.”

Opvanglocaties

Het is de bedoeling dat er voor crisisopvang vier opvanglocaties komen in Eindhoven, Den Bosch, Oss en Helmond. De pilots met een psycholance (Eindhoven) en een GGD’er in de wijk (Vught) waren succesvol. Veder is het voorstel om via een zogenaamde rapid responder ervoor te zorgen dat bij verwarde personen heel snel de juiste diagnose gesteld wordt, zodat ze op de juiste plaats de juiste behandeling krijgen.


Terug naar overzicht