Onderlinge afstemming en begrip voor elkaars (on)vermogen

Met elkaar samenwerken om zo meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk te begeleiden. Dat is de achterliggende gedachte geweest van het convenant dat UWV en de Nederlandse ggz beiden ondertekenden in 2012. Het goede nieuws is dat nu, bijna 9 jaar later, veel meer partijen betrokken zijn bij deze samenwerking en de kans op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is toegenomen. Maar ook is duidelijk geworden dat het samenwerken van partijen met ieder een eigen bloedgroep makkelijker gezegd is dan gedaan.

Toch zijn er ook voorbeelden waar die samenwerking inmiddels wel goed van de grond is gekomen en waar één plus één drie wordt. Zoals de samenwerking tussen UWV Den Bosch en Reinier van Arkel, een instelling voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) in dezelfde stad. Hoe doen ze dat? Wat is er nodig voor zo’n vruchtbare samenwerking? In gesprek met arbeidsdeskundige Eric Groenendaal die hier vanaf het begin bij betrokken is.

Het gehele artikel met Arbeidsdeskundige Eric Groenendaal UWV is via onderstaande link te lezen: https://sterkdoorwerk.nl/verhalen/interv...


Terug naar overzicht