Nieuwe koers inloop GGZ-cliënten

Zo’n 70 bezoekers en vrijwilligers van het activiteitencentrum Onderdac in Schjjndel zijn
donderdagmiddag aanwezig geweest bij een bijeenkomst. In deze bijeenkomst gingen zij
met Reinier van Arkel, Gemeente Meierijstad en Welzijn de Meierij in gesprek over de
veranderingen rondom Onderdac.


Onderdac is een steunpunt van GGZ-voorziening Reinier van Arkel; een plek waar inwoners
met een GGZ-problematiek elkaar kunnen ontmoeten onder begeleiding van professionals
en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat in de toekomst voor deze groep aansluiting wordt
gezocht bij gewone activiteiten in de wijken van Meierijstad.

In de wijk
Wethouder Witlox: “Uitgangspunt is dat inloop, ontmoeten en meedoen voor iedereen zo gewoon
mogelijk wordt vormgegeven, ook voor deze inwoners van Meierijstad. Dat betekent dat we zoeken
naar mogelijkheden om mensen elkaar beter te leren kennen. Bij voorkeur op locaties waar
mensen elkaar al ontmoeten en niet meer één aparte voorziening voor groepen mensen,
afgezonderd van de rest van de samenleving.”
Tijdens de bijeenkomst maakten de bezoekers van Onderdac duidelijk dat ze veel steun hebben
aan elkaar en dat De Zwengel een echt thuis is voor hen. Sommigen vertellen dat ze het al eerder
geprobeerd hebben, integreren in de samenleving, maar dat ze zich niet altijd begrepen voelen in
wijkcentra. Er was ook veel ruimte voor het stellen van vragen en hier werd door de aanwezigen
volop gebruik van gemaakt. Vragen die leefden waren o.a.: Gaat Onderdac definitief op 1 januari
dicht?. Wat gebeurt er met de Zwengel?
De wethouder sprak nadrukkelijk uit erkenning te hebben voor de gevoelens die deze verandering
oproept bij bezoekers en vrijwilligers van Onderdac: “Ik wil alles wat er gezegd is goed laten
bezinken. Ik vind het heel belangrijk dat we hier goed samen naar kijken. Als dat betekent dat we 1
januari niet halen dan is dat maar zo, zorgvuldigheid vind ik veel belangrijker”. Petya van Vliet,
directeur van Reinier van Arkel, beloofde deze groep zeker niet aan hun lot over te laten. “Het is de
bedoeling dat het er beter op wordt voor iedereen en daar zal Reinier van Arkel een rol in blijven
spelen.” De bijeenkomst werd door de bezoekers en vrijwilligers ook aangegrepen om aan te
geven dat zij graag eerder betrokken waren in het proces.


Zorgvuldige overgang
De komende maanden willen partijen samen met de bezoekers zoeken naar een goede oplosing.
Welzijn de Meierij gaat samen met een vertrouwde medewerker van Reinier van Arkel individueel
in gesprek met elk van de betrokkenen, om te kijken hoe de twee werelden die deze middag
werden geschetst dichter bij elkaar gebracht kunnen worden.


Terug naar overzicht