Meerjarenbeleidsplan Hart voor Herstel 2019-2021

De Reinier van Arkel groep is in beweging. Met de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur zijn de richtinggevende principes geformuleerd en inmiddels leidend geworden voor ons dagelijks handelen. Het aantal teams dat via zelforganisatie hoge kwaliteit van zorg levert en met meer plezier en trots hun werk doet, groeit.

Het meerjarenbeleidsplan ‘Hart voor Herstel’ 2019-2021 markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van Reinier van Arkel. Het vormt een inhoudelijke onderlegger van de in gang gezette beweging en helpt ons bij de doorontwikkeling van onze zorg. Dit doen we graag samen met onze partners.

De route wordt getoond vanuit het oogpunt van de cliënt, die op zijn reis naar herstel gebruikmaakt van de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden van de Reinier van Arkel groep.

Hier vindt u het Meerjarenbeleidsplan in PDF-bestand. We hopen dat u er met interesse kennis van neemt. Klik op de diverse elementen op de route en maak zo kennis met onze beweging. Leest u liever de complete tekstversie? Klik dan op de button ‘tekstversie’, onderaan de eerste pagina.


Terug naar overzicht